Fortsätt till huvudinnehållet

Dalabiblioteken

Dalabiblioteken är ett sam­arbete mellan Dalarnas femton kommuner och omfattar länets alla biblio­tek och filialer inklusive Läns­bibliotek Dalarna. Under våren 2023 gick biblio­teken samman under namnet Dala­biblioteken, detta för att ge med­borgarna bättre biblioteks­service och större utbud. Panangs uppdrag var inledningsvis att skapa en logo­typ och grafisk profil för Dalabiblioteken.

Panang har verkligen varit lyhörda för våra behov och lätta att samarbeta med. Genom en process tillsammans med våra medarbetare har de hjälpt oss att sätta ord på vilka vi är och vad vi står för. Resultatet har blivit en stark och kraftfull logotyp i kombination med en enkel och lekfull grafisk profil.

Ann-Sofie Köpmans / Samordnare för bibliotekssamverkan i Dalarna

Profil för hela Dalarnas bibliotek

Uppdraget var att ta fram en logo­typ och grafisk profil för Dala­biblio­teken. Alltihop började med ett antal work­shops på olika platser i länet där sammanlagt omkring sjuttio med­arbetare deltog. Deras kunskaper, erfaren­heter och reflek­tioner blev en viktig faktor i den kommande kreativa processen.

Förutom framtagande av logotyp, grafisk profil och profilmanual fick Panang stötta vid lanseringen av Dalabiblioteken, med kanal­val och marknads­förings­material. Utöver detta har Panang också gjort affischmallar samt en mallmanual.

Symbolik i kubik

Logotypen gestaltar böcker, hyllor, våningar eller människor. En dörr på glänt, en datorskärm eller en tidningssida, ett rum eller en byggnad. Tydlig och stabil och samtidigt lekfull. Samma bokstav men om du tittar noga ser du att de har lite olika utseende. Precis som vi människor. Vi ser lite olika ut men vi har alla samma värde.

Dalabiblioteken i koncentrat, en plats öppen för alla.

Inkluderande mönster

Ett grafiskt mönster adderades till profilen, som precis som logo­typen bottnar i Dala­biblio­tekens värde­grund. Eftersom demokrati är del av Dalabiblio­tekens dna så blev mönstrets uppgift att inkludera alla femton kommuner som ingick i sam­gåendet. Mönstret består av varje dala­kommuns begynnelse­bokstav.

Precis som själva varu­märket, som är en inspi­rerande och demo­kratisk plats för alla, så ger mönstret uttryck för inklu­dering och demokrati. Men det är också laddat med nyfikenhet och äventyr!

Bakgrund och tydliga riktlinjer

En tydlig profilguide som visar hur den grafiska profilen ska användas var viktigt efter­som det är många med­arbetare som ska hantera profilen. I profil­guiden kan man också läsa om Dalabibliotekens värde­grund, kärn­värden och värde­ringar, som ligger till grund för hela grafiska profilen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!