Fortsätt till huvudinnehållet

Dalakraft

Dalakraft är ett elhandels­företag med kontor i Dalarna och kunder i hela Sverige. Vi på Panang har haft äran att fungera som strategiskt stöd åt Dalakrafts marknads- och kommuni­kations­avdel­ning i många år. Ett långt och givande sam­arbete som verk­ligen har visat att det lönar sig att jobba med sin digitala marknads­föring.

Digital marknadsföring som ger stort tillbaka

Vi har haft äran att hjälpa Dalakraft med sök­motor­opti­mering, annon­sering på Google och i sociala medier, innehålls­struktur och med att konfigu­rera mätning och spårning. Vi har också  haft utbild­ning med hela teamet, samt hjälpt dem att sätta upp en Google data studio dashboard som gör det lättare att förstå arbetet för hela organisa­tionen.

Fler webbplatsbesök och fler kunder

När vi efter en tid tittade på resul­tatet visar det sig tydligt att arbetet ger frukt – den organiska webb­plats­trafiken hade ökat med 212 procent jämfört med före­gående år och antalet nya kunder från webben hade under året ökat med 129 procent! Jämför vi det senare med samma period före­gående år var ökningen så betydande som 502 procent. Det kallar vi valuta för pengarna!

Panang, och tidigare Helikopter, har varit en viktig byråpartner för Dalakraft under många år, i allt från att utveckla vårt varumärke och bygga uppskattade kampanjer, till att guida och hjälpa oss med digital marknadsföring och strategisk planering. Vi kan varmt rekommendera Panang till alla som söker en kunnig och engagerad byrå.

Andreas Thunmarker / Kommunikationschef

Upplev Dalakraften

Upplev Dalakraften med Hannah

Kampanjen ”Upplev Dalakraften med Hannah”  bestod av en film­serie i nio avsnitt som publi­cerades på en kampanj­webb, på YouTube och på Facebook. I serien upp­manades tittarna att komma med tips på resmål, vilket resul­terade i över 1 000 tips. Filmen fick 9 miljoner expo­neringar och över 10 000 likes. 193 000 personer inter­agerade aktivt med kam­panjen och Dalakrafts Facebook­sida fick 8,1 procent fler följare under kampanj­tiden. Tydliga kvitton på att kampanjen upp­nått engagemang.

Upplev Dalakraften med Dalapop

2018 låg fokus på musiken i ett sam­arbete med Dalapop och 2019 riktades ljuset mot kombina­törerna: personer som både är anställda och entre­prenörer. Samtliga kampanjer har varit mycket lyckade och i den till­hörande omröst­ningen för Årets Dalakraft engagerade sig över 1 100 personer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommunikation stöttar dina affärsmål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!