Fortsätt till huvudinnehållet

Ejendals

Ejendals utvecklar och producerar TEGERA skyddshandskar och JALAS skyddsskor samt levererar säkerhetstjänster till företag. De hjälper arbetsplatser världen över att säkerställa att deras anställda är skyddade i sina jobb. Ejendals har en bred leverans och kommunicerar både B2B och B2C.

Kommunikatörstjänster / Hybridbyrå

Ejendals marknadsavdelning hade en vakans och behövde täcka upp behovet av en Social Media Manager. Denne hanterar Ejendals, TEGERA och JALAS sociala kanaler: LinkedIn, Facebook och Instagram. De kommunikativa behoven var större än kapaciteten inhouse och lösningen blev att låta en av våra erfarna kommunikatörer kliva in i rollen och fungera som Social Media Manager för en tid. 

Med den tjänst vi kallar hybridavtal eller hybridbyrå kan en kommunikatör kliva in och lösa de operativa delarna, i det här fallet sköta de sociala kanalerna. Till stöttning erbjuder hybridavtalet även att våra digitala strateger, formgivare, copywriters och övriga kompetenser finns tillhands där det finns behov utanför hanteringen av sociala medier.

Social Media Management

Ejendals slapp vänta på att rekryteringsprocessen skulle bli klar. Panang kunde erbjuda en Social Media Manager som snabbt kunde komma in som en del av deras inhouse marknadsteam. Under totalt 16 månader har vår kommunikatör levererat kommunikation med både B2B- och B2C-inriktning, skapat kampanjer och organiskt innehåll för sociala medier samt skapat mässmaterial. Kanske ännu viktigare, hybridkonceptet kan bidra med det viktiga utifrånperspektivet och nya infallsvinklar som hela tiden gör kommunikationen strået vassare. 

Mänskligare produkter

Ejendals kommunikation i sociala medier har tidigare till största delen handlat om produktegenskaper. Men i vår research bland deras material fann vi något som fångade vår uppmärksamhet. Den grundläggande anledningen till att deras handskar och skor tillverkas – för att människor som arbetar med händer och fötter ska komma hem välmående efter sin arbetsdag. Det kändes starkt och helt givet att göra mer av. Den mänskligare vinkeln är inte den gängse normen i kommunikation inom industri och arbetsredskap så där såg vi även en chans för Ejendals att sticka ut. Konceptet Come home in good shape every day har varit uppskattat och används återkommande i den sociala kommunikationen för både JALAS och TEGERA.

Nöjda kunder från filmens värld

Varför inte göra lite mer av högtiderna i sina sociala flöden?
Under Halloween satsade vi på att hitta olika vinklingar för hur JALAS och TEGERAs produkter kunde användas. Bland annat genom en guide för hur man på ett säkert sätt skär sin läskiga halloweenpumpa.
Vi tog även hjälp av några kända figurer från filmens värld för att prova JALAS och TEGERAs produkter. De visade sig var ytterst nöjda kunder. Inlägget som anspelade på The Addams Family blev ett av Ejendals hittills mest delade inlägg på LinkedIn.

Strategi för sociala medier

Ejendals har flera konton i sociala medier som de jobbar aktivt med, men de behövde en tydlig strategi för arbetet. Det behövdes större kunskap internt för hur sociala medier kan skapa affärsnytta, vilka insatser som ger effekt och för hur vi kan skapa engagemang på dessa plattformar.

Vi genomförde en utbildande workshop med hela marknadsavdelningen. Syftet för teamet var att dels bli mer målinriktade med kommunikationen i sociala medier men också att inspirera till mer kreativitet och nya sätt att kommunicera i sociala kanaler.

Tydligt fokus ger tydlig effekt

I nästa steg fick vi förtroendet att ta fram en strategi för synligheten i sociala medier. Efter en inledande nulägesanalys kunde vi konstatera att det befintliga innehållet hade låg synlighet utanför följarskaran och det behövdes tydligare intention och prioritering med insatserna. Strategin fokuserade på de aktiviteter och kanaler som gav bäst effekt – men tydliggjorde också vilken effekt som vi ville uppnå. Med fokus på rätt saker och ett målstyrt arbetssätt kan vi öka både engagemanget och synligheten i sociala medier.
I samband med den nya strategin inleddes också Ejendals arbete med influencer marketing, då vi såg att detta är en viktig beståndsdel för att nå ut till användarna av TEGERA och JALAS produkter. 

 

Digital kampanj på nederländska

Ejendals ville skapa bättre varumärkeskännedom bland företag inom metallindustrin i Nederländerna. De ville även belysa några specifika egenskaper för respektive produkt i kampanjen. I vår research fann vi att ett vanligt problem inom dessa industrier är att skyddshandskar är utslitna eller att de ha dålig passform. Det resulterar i att arbetaren väljer att ta av sig handsken då den mer är i vägen än gör gott. En viktig insikt som blev vägledande för kommunikationen.

Videomaterial med fokus på känsla

Vi skapade enklare videomaterial som trycker på känslan som arbetaren har när den använder sig av produkterna. Egenskaperna vi valde att lyfta fram var den långa hållbarheten genom den utmärkta kvaliteten, samt en överlägsen passform och komfort vilket gör dem trivsamma att använda.

"I utformningen av denna kampanj spelade Panang Kommunikations expertis en central roll i den kreativa och strategiska processen. Deras förmåga och erfarenhet var avgörande och utgjorde en betydande tillgång med tanke på deras lyhördhet och skicklighet."

Lena Brinkenberg / Content designer

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!