Fortsätt till huvudinnehållet

Falu P

Falu P AB är parkeringsbolaget i Falun och något så ovanligt som ett samarbete mellan kommunen och privata fastig­hets­ägare. Falu P har samlat mer­parten av Faluns parkeringar under ett paraply. Panang har hjälpt Falu P med kommunikationsstrategi, grafisk profil, apputveckling och kampanjer av olika slag.

Vi har arbetat med Falu P sedan 2013 då vi tog fram en kommuni­kativ platt­form och ny grafisk identitet. Detta blev början på det mer kund­orien­terade och väl­komnande Falu P som vi känner idag. Därtill har vi skapat kampanjer både för att introducera nya parkeringar och för att driva användning av Faluappen samt stöttat organisationen med dedikerade kommunikativa resurser under perioder med extra högt arbetstryck.

Förutom det kommuni­kativa har Panang utvecklat Faluappen som är Falu P:s egna parkerings­app. Appen är en del av konceptet Parkera i Sverige.

Faluappen och Parkera i Sverige

Faluappen har funnits sedan 2013 och var från början lika mycket city-app som parkerings­app. 2018 omarbetades Faluappen till en mer renodlad parkeringsapp och blev därefter grunden för Panangs appkoncept Parkera i Sverige. Konceptet erbjuder en lokalt anpassad parkerings­­app med integra­tioner och funk­tioner som kunden vill ha för sin lokala infra­struktur.

Att som parkerings­­ägare ha sin egen lösning och kunna välja funk­tioner samt slippa mellan­händer på intäk­terna lockar fler och fler. Efter­som vi har egna utveck­lare har vi möjlig­­het att bygga appar och digi­tala lös­­ningar helt uti­från våra kunders önskemål.

Parkera i Sverige-konceptet har förutom en smidig betalning av besöks­parkering även tillvals­funktioner som till exempel p-tillstånd, beläggnings­indikering, kamera­parkering och elbils­laddning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­­kation stöttar dina affärs­­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!