Fortsätt till huvudinnehållet

LOGS Logistics

LOGS Logistics är ett fristående transportföretag med bas i Dalarna men med verksamhet som sträcker sig över hela världen. LOGS erbjuder transport och lagringsmöjligheter för både små och stora företag. Panang har hjälpt LOGS Logistics med varumärkesarbete, logotyp och grafisk profil samt webbplats.

Ny kostym för LOGS Logistics

LOGS Logistics går framåt som tåget, med en snabbt växande verksamhet och ett för branschen unikt erbjudande. Genom ett arbete kring varumärket fann vi att LOGS behövde ompositioneras och ett nytt uttryck jobbades fram som bättre representerar företaget idag. 

Den nya kostymen är modern, dynamisk och tidlös. En helt ny logotyp och en grafisk profil som tydligt speglar LOGS Logistics. Logotypens stabila, tidlösa ordbild signalerar erfarenhet, pålitlighet och trygghet. Den grafiska profilen fyller sedan på med mjuka komplementfärger som associerar till färgerna i den skandinaviska naturen och himlen. Därtill ett grafiskt dekorelement som symboliserar transportsträckan. 

Vi känner oss oerhört stolta och nöjda över vår nya logotyp och ser fram emot många gröna mil med vårt nya varumärke.

Patric Strömberg / vd, LOGS Logistics

En webbplats för ett företag i framkant

LOGS är ett företag i framkant inom transportsektorn och det ville vi skulle återspeglas på deras webbplats. Vi ville särskilt lyfta fram deras arbete med hållbarhet, inklusive den innovativa transportlösningen Greenline som minimerar koldioxidutsläppen. Dessutom ville vi tydliggöra att LOGS Logistics är en seriös spelare på marknaden och arbetar med stora kunder.

Tydligare navigering och tonalitet

Vi skapade en helt ny webbplats för LOGS med en modern design i enlighet med deras nya grafiska profil. Genom tydliga undersidor, markerade sökvägar och användarvänliga knappar underlättar för besökarna att hitta det de letar efter. Bilder och grafiska element gör också webbplatsen mer estetiskt tilltalande.

Panang har skrivit alla texter på webbplatsen och därmed gett LOGS ett nytt uttryck också när det gäller tonalitet. Utifrån arbetet med varumärket har vi formulerat tydligare budskap för LOGS tjänster och varumärke. Arbetet har resulterat i en modern webbplats som bättre representerar företaget och de tjänster de erbjuder.

Marknadsföring av konceptet Greenline

LOGS Greenline är en intermodal lösning främst på järnväg, mellan norra Sverige och Mellaneuropa för att sedan kopplas ihop med globala transporter. På så vis kan de stora industrierna i Norrbotten och Västerbotten frakta sina produkter ner till Rotterdam och Duisburg med minimala koldioxidutsläpp. Panang fick uppdraget att ta fram en symbol och marknadsföringsmaterial för LOGS Greenline. Uppdraget innefattar även en interaktiv säljpresentation, film, kapelldesign, roll-ups med mera.

Symbolen för LOGS Greenline har visst släktskap med LOGS Logistics logotyp, där linjen är en godsvagn, container och lagerbyggnad i profil. Figurens riktning är framåt vilket symboliserar både själva transporten och det innovativa konceptet i stort.