Fortsätt till huvudinnehållet
Etikettdesign till öl från Stjernsund Brygghus

Stjernsund Brygghus och Bränneri

Stjernsund Brygghus är ett mikro­bryggeri i Stjärnsund i Dalarna, startat av kompisarna Per Vikström och Peter Sundlöf. Ett eget bryggeri hade varit en pojk­dröm för dem båda och när de fick möjlig­het att köpa den gamla trans­formator­byggnaden i Stjärnsund slog de till. För Stjernsund Brygghus har vi haft äran att jobba med helheten, ända från logo­typ och profil till etiketter och kommunikation.

Ölflaska Polhem Stjernsund Brygghus
Etikettdesign till öl från Stjernsund Brygghus
Logotyp Stjernsund Brygghus
Kapsyl ölflaska
jubileumsöl Stjernsund Brygghus

Varumärkesarbete för professionell helhet

Eftersom Per och Peter sätter kvaliteten främst, har de investerat i en bryggeri­anläggning av riktigt hög klass. För Stjernsund Brygghus är det viktigt att garan­tera och säker­ställa en jämn kvalitet över tid.

2017 fick Panang upp­draget att utveckla det nya varu­märket Stjernsund Brygg­hus. En utmaning var till exempel att hitta före­tagets unika position och särskilja sig i mikro­bryggeri­branschen, där väldigt många etable­ringar skett under 2010-talet. Vi valde att bygga grunden på den eko­logiska produk­tionen, Per och Peters jord­nära sätt samt Stjärnsunds digra industri­historia med Christopher Polhem och hans “manu­faktur­­werk” i spetsen.

Per och Peter har fått mycket beröm för den profes­sionella helhet som verk­sam­heten utstrålar, både i det visuella uttrycket och även kring den upp­byggda historien och så klart produkt­kvaliteten. De flesta av Stjernsund Brygghus ölsorter finns nu i ordinarie sorti­ment på alla System­bolag i de kring­liggande kommun­erna till Hedemora, inklusive Falun och Borlänge. Övriga sorter finns i beställ­nings­sortimentet.

öltappar med öl från Stjernsund Brygghus
Stjernsund Brygghus folder
Stjernsund Brygghus ölmeny

Öl med historia

Parallellt med logotyp och grafisk profil tog vi fram öl­eti­ketter. Det började med hyll­analys på System­bolaget för att få en över­blick av den visuella konkur­rensen. Sedan blev det namn­givning utifrån idén att det skulle finnas ett ”standard­sortiment” och ett mer special-/säsongs­betonat sortiment.

Vi ville åter­igen knyta an till historien och valde att ge standard­sorti­mentet person­namn från människor som betytt mycket för Stjärnsund – gärna människor med en bra historia kring. Ett av namnen blev därför Emerentia som var Polhems dotter.

Polhems lärljunge Cronstedt blev ett annat öl och Wulf ytter­ligare ett. Wulf var Polhems pappa som led skepps­brott på Gotland, därför sitter hans namn på en lite starkare öl.

Vi är otroligt nöjda med hur de olika delarna i Panangs leverans samverkar till en snygg helhet.

Per Vikström och Peter Sundlöf / Ägare och grundare, Stjernsunds Brygghus
Ginflaska från Stjernsund Bränneri
Logotyp Stjernsund Bränneri

Ginetiketter som andas hantverkskvalitet

När gin gjorde entré i sortimentet och den gamla trans­formator­stationen också skulle inhysa Stjernsund Bränneri, gjordes förstås eti­ketter till de nya produk­terna. Allt från destil­lering, butel­jering och etiket­tering görs för hand, för att säker­ställa en så hög kvalitet som möjligt. Ett kärleks­fullt hant­verk som vi ville spegla med lika kärleks­fullt fram­tagna eti­ketter som andas kvalitet.

Etiketterna gavs sobra, harmoni­erande färger för att lätt kunna sär­skiljas både inom serien men även mot konkur­ren­terna. Givet­vis ville vi för­stärka karak­tären och varu­märket, därför valde vi ett papper med obestruken känsla, som passade bra med den eko­logiska, rustika stilen. På baksides­etiketten finns plats att för hand skriva dit vilket nummer flaskan har och vilken batch den tillhör.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!