Fortsätt till huvudinnehållet

Film, foto och animation

En bild säger mer än 1 000 ord, och en video visar 24 bild­rutor i sekunden. Rörlig bild är ett effek­tivt medium för att på kort tid för­medla mycket infor­mation, och en bra film med ett tydligt syfte skapar värde och engage­mang i flera samman­hang och kanaler. Oavsett om målet är att stärka varu­märket, marknads­föra en produkt eller tjänst, eller bara att sprida infor­mation internt så är film ett alter­nativ att överväga

Rörligt för olika kanaler

Att rörligt material blir mer och mer popu­­lärt har nog inte und­gått någon. Fler och fler företag använder sig av exempel­vis motion graphics, som enkelt för­klarat är anima­tioner där design, ljud och rörlig grafik sam­verkar för att skapa något som både är kostnads­effektivt och ger många möjlig­heter.

För även om det kräver kunskap och erfaren­het att skapa motion graphics så är det ändå enklare än att göra en film­produk­tion som kräver en inspel­nings­plats, ett crew, eventu­ella skåde­spelare och avan­cerad film­utrust­ning – och dess­utom finns det inga fysiska begräns­ningar i anima­tionens värld.

Men med det sagt kan ändå en tradi­tionell reklam­film vara precis det som lämpar sig bäst för ett visst varu­märke. Allt handlar om i vilka kanaler man ska synas, och på vilket sätt det är bäst att göra det.

Vi hjälper er med stort och smått

Vi på Panang gör inga lång­filmer, men vi kan hjälpa er med allt från motion graphics och reklam­filmer till repor­tage, story­boards och manus­arbete. Beroende på uppdrag gör vi en avväg­ning ifall vi tar oss an upp­draget in-house, eller om det är en så pass stor produk­tion att vi behöver anlita specia­lister till vår hjälp. Vi sam­arbetar med flera lokala produk­tions­byråer och frilans­are för att kunna erbjuda en pris­värd lösning även vid större produk­tioner.

Företags­foto­grafering

Även när det gäller still­bild finns vi här för er. Vi hjälper er med företags­foto­grafer­ingar till presenta­tioner, webb­plats, tryck­material och andra kanaler där ni vill visa upp ert före­tag och varu­märke. Enklare foto­grafer­ingar gör vi in-house, och vid större produk­tioner sam­arbetar vi med duktiga under­leve­ran­törer.

Företags­foto­grafering handlar om att hitta er känsla, den som ni vill sända ut med ert varu­märke och förmedla till potenti­ella kunder. Det kan vara allt från med­arbetar­bilder till att visa upp er och hur ni jobbar, i rörelse på ert kontor eller arbets­plats.

Behöver ni porträtt­fotograf­ering av de anställda till er webb­plats? Eller vill ni kanske bygga upp en bild­bank med interna bilder som kan användas i allt från reklam och presenta­tioner till sociala medier och bloggar?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med film och fotografering.

Hur kan film och foto lyfta din affär?

Vi hjälper dig från idé till leverans, och guidar dig i hur du kan använda materialet på effektivaste sätt. Låt oss ta en en kaffe och prata mer.