multimediasignssuccessskypetwitterfacebookmail time-1smartphonecomputerlanguageinterfaceprofileprice-tagtimepenciltool-1learningtoolorderfilm-strip

Kundtidningar ger effekt

TIPS: VILL DU SE VAD VI FAKTISKT GJORT, KOLLA IN KUNDCASE ELLER REFERENSER

Kundtidningar har alltjämt en stark ställning i mediebruset. Att som företag ha en kundtidning är content marketing i sitt rätta element, där det är ni som äger informationskanalen och har full kontroll över innehållet.

Kundtidningen sticker ut från övrig reklam och många andra trycksaker eftersom ni redan känner målgruppen och kan ge läsaren en lärorik, informativ och underhållande information. En bra kundtidning upplevs som ärlig och saklig och stärker företagets varumärke. Den skapar samtidigt en direkt och nära relation med en väl definierad målgrupp. Allt fler företag väljer idag att växa med hjälp av kundmagasin och nyhetsbrev, och trenden är på väg upp.

Men fungerar kundtidningar?

I en värld där de digitala kanalerna tar alltmer plats och budget är det lätt att tvivla på trycksakernas effekt. Och det är sant att vissa typer av tryckt reklam har förlorat i effekt de senaste femton åren. Men just kundtidningen behåller faktiskt sin starka ställning just för att den fortfarande är effektiv. Några exempel på det kan vi hämta från EFFUs undersökning av kundtidningars effektivitet från 2014:

Kundtidningens varumärkesstärkande effekt
59 % uppger att tidningen påverkat deras bild av det avsändande företaget på ett positivt sätt.
• Top of mind-måttet (vilket varumärke som först dyker upp
i minnet vid en spontan fråga) är i snitt 15 % högre i mottagargrupperna jämfört med referensgrupperna.
• Preferensmåttet (andel som skulle köpa företagets produkt om
de stod inför ett val idag) är högre i mottagar- och läsargruppen jämfört med i kontrollgruppen.

Kundtidningens försäljningsdrivande effekt
• I genomsnitt uppger 36 % av kundtidningarnas läsare att de har köpt något som ett resultat av det de läst i kundtidningen.
• Andelen som varmt skulle kunna rekommendera företagets produkter är 60 % högre bland mottagarna av kundtidningar jämfört med referensgruppen.
66 % av alla kunder som läser en kundtidning tar någon form av kontakt med det avsändande företaget som ett resultat av att de läst kundtidningen, till exempel besöker en återförsäljare eller går in på företagets hemsida.

Läsning och erinran
• I genomsnitt anger 30 % av mottagarna av kundtidningarna att de är mycket positiva (högsta steget i frågan) till att få en kundtidning, motsvarande siffra för tv är 6 % och för dagspress ligger den på 18 %.
• De flesta av kundtidningarna läses regelbundet av läsarna, i genomsnitt läser 83 % av kundtidningsläsarna alla nummer av kundtidningen.
• I genomsnitt säger sig 76 % av mottagarna ha fått det senaste numret av kundtidningen och av dem har 60 % också läst den efter ca 2 veckor.

Vi skapar effektiva kundtidningar

Panang har lång erfarenhet av att projektleda, formge och skapa kundtidningar. Vi kan leverera allt från projektledning till helhetsleverans, och med goda referenser från de senaste 15 åren vågar vi påstå att vi vet vad som gör en riktigt bra kundtidning.

Tre kundtidningar liggande på ett papper med skisser av en tidning.