multimediasignssuccessskypetwitterfacebookmail time-1smartphonecomputerlanguageinterfaceprofileprice-tagtimepenciltool-1learningtoolorderfilm-strip

Logotyper, design & utformning

TIPS: VILL DU SE VAD VI FAKTISKT GJORT, KOLLA IN KUNDCASE ELLER REFERENSER

Logotypen är viktig. Det är den som är företagets ansikte utåt och som representerar hela verksamheten. En bra och väl genomarbetad logotyp ska inrymma företagets värderingar, löfte och erbjudande. Med alla de byggstenarna samlade i en och samma symbol, möjliggörs känslan av trovärdighet och professionalism och hur verksamheten bakom logotypen ska uppfattas. Er logotyp hjälper era kunder – såväl nuvarande som potentiella – att ska skapa sig en bild av vad som kan förväntas av er.

Vilken inverkan kan en rätt utformad logotyp ha? Enorm. Det är den som är företagets fana, som signalerar vilka ni är och vad ni säljer. Om det är premiumprodukter, om ni konkurrerar på pris, värnar om miljön eller helt andra saker.

Varumärken är till sin natur oerhört komplexa. De är ju summan av era kunders och intressenters uppfattningar om er – och där har logotypen en särställning.

Hur arbetar Panang med logotyper?

Som den praktiskt lagda byrå vi är kan vi utforma logotyper av hög kvalitet utifrån relativt skrala förutsättningar. Bäst resultat uppnår vi dock då vi får göra ett gediget varumärkesarbete och hitta vad som verkligen är kärnan i ert erbjudande. Det är också då vi kan skapa logotyper som blir kärnfulla bärare av er varumärkesidentitet i många år framöver.

Det är viktigt att understryka att en logotyp aldrig står helt på egna ben. En logotyp har i de allra flesta fall draghjälp av en grafisk profil, och det är dessa två beståndsdelar som tillsammans utgör företagets visuella identitet. Med rätt marknadskommunikationsinsats skapas förhoppningsvis ett intryck som fastnar i minnet hos betraktaren.

Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du hjälp med en logotyp? Eller kanske en modernisering av den gamla? Hör av dig till oss så pratar vi vidare.

Färgpennor och linjal liggande på ett papper med skisser för logotyper.