multimediasignssuccessskypetwitterfacebookmail time-1smartphonecomputerlanguageinterfaceprofileprice-tagtimepenciltool-1learningtoolorderfilm-strip

Bergkvist Siljan – Hållbarhetsrapport

Uppdraget

+ Visa mer information

Bergkvist Siljan är en modern sågverkskoncern i Dalarna med industrier i Blyberg, Mora och Insjön. Virket exporteras över hela världen, största marknaden är Asien där svensk råvara är eftertraktat.

För Bergkvist Siljan är hållbarhetsarbetet en medveten och långsiktig strategi som genomsyrar hela verksamheten. Förutom de globala klimatutmaningarna handlar det om risker relaterade till socialt ansvar, ekonomi och affärsetik. De senare åren har efterfrågan på certifierat virke ökat, sedan 2012 är alla Bergkvist Siljan-koncernens bolag certifierade enligt ledande standarder för ett hållbart skogsbruk. 

Vi har under flera år producerat koncernens hållbarhetsrapport (tidigare för Bergkvist-Insjön). I denna beskrivs och synliggörs företagets viktiga hållbarhetsarbete. Då Bergkvist Siljan finns på en global marknad görs rapporten både på svenska och engelska. Rapporten presenteras i sin helhet i tryckt och digitalt format men materialet används också i digitala presentationer, sociala medier och som texter på webben. Projektet innefattade layout, illustrationer, fotograferingar samt produktion av texter till både en engelsk och en svensk upplaga av rapporten. 

Layout

Ambitionen var att ta fram en form som var både lättöverskådlig och enkel att läsa. Kundens önskemål var att lyfta medarbetarna, vilket gjordes med personporträtt som prydde hela sidor. Rapporten finns publicerad på Bergkvist Siljans webbplats och även i tryckt format där ett obestruket papper valdes för att ge den rätta träkänslan.

Illustrationer

För att illustrera processer, volymer och andra data på ett överskådligt sätt tog vi fram ett Illustrationsmanér för kunden som fick ligga till grund för de färgfyllda och tydliga illustrationerna som användes i rapporten. Illustrationerna används idag även på webbplatsen, i koncernens årsredovisning och i interna presentationer.

Textproduktion

Texterna baserades delvis på intervjuer som vår copywriter genomförde samt på grundmaterial från kunden vilket formades för att hålla en enhetlig tonalitet. Texterna översattes sedan för den engelska versionen av rapporten.

Fotografering

Medarbetarna lyfts fram i stora porträtt genom hela redovisningen. I och med den rådande pandemin krävdes både eftertanke och projektledning för att säkerställa att fotograferingen kunde genomföras på ett säkert sätt, bland annat kunde inga bilder fotograferas inomhus.