multimediasignssuccessskypetwitterfacebookmail time-1smartphonecomputerlanguageinterfaceprofileprice-tagtimepenciltool-1learningtoolorder

Uppdraget

+ Visa mer information

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag och ägs till 100 procent av Falu kommun. Bolaget äger och förvaltar cirka 6 000 lägenheter, 280 lokaler och 610 uthyrningsförråd i Falun. Nybyggnation sker miljövänligt och innovativt och under de senaste åren har man både avyttrat och byggt nya fastigheter, såväl som gjort en intern resa mot ökad digitalisering och kundnöjdhet.

Panang var kommunikationspartner till Kopparstaden 2015–2017. Under den tiden har vi primärt fungerat som kreativ kommunikationsbyrå, men har också hjälpt till strategiskt med till exempel projektet Smart Fart. Som helhetsleverantör anlitades vi för det mesta, från produktion av vepor och material till Kopparstadens Bobutik i centrala Falun, men hade också ansvar för kundtidningen BO och kommunikationen kring nya fastigheter.

Höga krav på flexibilitet och tillgänglighet ställdes, och uppdraget växte också till att innefatta framtagandet av en ny webbplats och rådgivning kring sociala medier.

Ny webbplats

När Kopparstaden ville lyfta fram sina digitala tjänster bestämdes att det var dags att göra ett omtag med webbplatsen.

Vårt uppdrag var att förenkla för besökarna och öka synligheten online både i hur man kunde hitta webbplatsen och i hur man snabbt kunde nå de mest använda funktionerna på sidan.

Utifrån Analytics-data visste vi att merparten av alla sökningar var relaterade till varumärke, och att de mest använda sidorna på webbplatsen var ”Mina sidor”, ”Sök ledigt” och ”Felanmälan”. Dessa fick en framträdande plats på startsidan.

Utmaningen i det här uppdraget var att systematisera stora informationsmängder och se till att all relevant information var lättillgänglig, medan mindre besökt information ändå var logiskt strukturerad och sökbar.

Resultatet blev en responsiv webbplats med koppling till Kopparstadens marknadssystem och mycket stor flexibilitet kring vad kunden själv kan påverka innehålls- och designmässigt.

  • Ny webb till Kopparstaden gjord av Panang Kommunikation i Falun, Dalarna

Blandad profilering

Bo-tidningen

Kopparstadens kundtidning Bo ges ut fyra gånger per år till samtliga hyresgäster hos bolaget. När vi fick uppdraget sköttes all projektledning av en intern resurs, och de flesta artiklarna skrevs av en skribent.

Med vår hjälp i form av nya skribenter (både interna och i form av underleverantörer) och produktionsledning kunde beställaren fokusera på vad som var viktigt inifrån: sourcing av ämnen och redaktörsansvar. Resten skötte vi.

Tidningen Bo är och förblir en omtyckt produkt och i en tid av digitalisering är det också intressant att se hur viktigt det också är med invanda och traditionella kontaktytor gentemot sina kunder.