multimediasignssuccessskypetwitterfacebookmail time-1smartphonecomputerlanguageinterfaceprofileprice-tagtimepenciltool-1learningtoolorderfilm-strip

Säters Kommun

Uppdraget

+ Visa mer information

Panang har sedan 2018 (dåvarande Helikopter) haft förtroendet att vara Säters kommun strategiska partner inom marknadsföring och kommunikation. Vi älskar att jobba med Säters kommun och de utmanar oss i både stort och smått. Här är några exempel på vad vi åstadkommit tillsammans.

Säter är en kommun som haft hög förändringstakt de senaste åren med stark framtidstro. Vårt arbete inleddes med att synliggöra vad som åstadkommits under en mandatperiod, dels för allmänheten men också internt, en pedagogisk och varumärkesbyggande uppgift. Vi gjorde en varm och personlig handritad film “Den stora resan”, som speglar den omtanke om Säterborna som vi upplever finns i Säter kommun.

Varumärkesstrategi
2019 tog vi tillsammans ett större helhetsgrepp kring varumärket och profilen. Baserat på en delvis befintlig strategisk grund, workshops med kommunledningen och intervjuer med personer från Säter, fördjupade Panang arbetet. Panang sammanfattade arbetet i en varumärkeshandbok för platsvarumärket Säter.

Grafisk profil
Säters kommun hade även behov av att utveckla och komplettera den grafiska profilen. Panang gjorde förutom en översyn av profilen, en varsam redesign av kommunens symbol och logotyp för att möta dagens krav på form, tydlighet och användning i olika sammanhang. 

Kommunikationsstrategi, -plan och -mål.
Säter är idag ett blankt kort för många, med de möjligheter det innebär. Panang tog fram en kommunikationsstrategi med tillhörande mål, för kommunikationen kring platsvarumärket Säters kommun till olika målgrupper som inflyttare, turister, företagare m.fl. Syftet med platskommunikationen är att skapa en positiv bild av Säter och att sätta Säter på “kartan”. Nu fortsätter arbetet med att omsätta strategin i praktiken tillsammans med Säters kommun och invånare.

Säters vapen och logotyp

Ett heraldiskt vapen avbildas utifrån en textbeskrivning en sk blasonering. Här ser vi vår version som efter dialog med riksheraldikern fick grönt ljus. Resultatet ger stark igenkänning mot tidigare versioner men har renodlats till en modern logotyp som fungerar både i mindre grad och digitalt. Vi tog fram tre helt olika versioner av vapen och logotyp (både liggande och stående) för applicering mot färgad bakgrund. Nu vill vi se vapnet tryckt i silver och guld!

Grafisk profil & tillämpningar

En grafisk profil för en kommun är ett omfattande arbete och vi inkluderande en avsändarstrategi som benade klarhet i å enda sidan kommunen och dess olika typer av verksamheter och å andra sidan platsvarumärket. Förutom riktlinjer har vi även tagit fram en rad exempel på tillämpningar och till sist mallar för både visitkort, word och presentationer.

Brandbook för platsvarumärket

I varumärkeshandboken “Bilden av Säter” sökte vi sammanfatta alla de associationer som finns kring platsen, hitta en själ och personlighet. Vi lärde känna de olika delar som tillsammans skapar Bilden av Säter, såväl de fysiska förutsättningarna, som ett sätt att förhålla sig till historien. Plattformen skall fungera som en gemensam ledstjärna när vi pratar om och utvecklar kommunen. Panang kontaktade även en rad med människor från Säter som fotades och inkluderades som ambassadörer för kommunen. Tillsammans skapar de också “Bilden av Säter”.

Film - Den stora resan

En kommun är en del av varje invånares livsresa – på olika sätt, under olika delar av livet. I filmen “Den stora resan” visar vi på ett lite annorlunda sätt allt bra som har gjorts, och görs i Säter kommun. Lösningen att rita live framför kameran var inte helt lätt, och en hel del tricks att klippa ihop, men det handgjorda bidrar till den varma och personliga känslan..och att allt är möjligt!

>> Se filmen genom att klicka här