Strategiska förändringar på Panang

1998 startade Krister Univox Marknadskommunikation. 2010 startade jag GFD Webbyrå. 2014 gick vi ihop och bildade Panang Kommunikation. En otroligt lyckad fusion, som snabbt gjorde hos till en digital helhetsbyrå med tung kompetens och leverans både i traditionell och digital marknadsföring.

Sedan fusionen har vi vuxit, och pendlar nu stadigt kring 15 medarbetare. Men vi vill bli ännu större.

Vi har nämligen en vision som går ut på att förändra branschen. Vi vill utmana de strukturer och hierarkier som finns inbyggda i byråbranschen, förändra synen på hälsa och vad ett liv i balans egentligen är, och hitta nya intäktsmodeller. För att förändra branschen behöver vi bli större. Mycket större.

Här behövs självinsikt och pragmatism: att göra det man är bra på, så att andra kan göra det som de är bra på.

Vi mognar Panang

För att jobba mot vår vision behöver vi mogna Panang och ta företaget från ägarledd grupp till strukturerad organisation – utan att förlora vår innovationskraft, våra värderingar, vår kultur och vårt DNA. En inte helt enkel uppgift.

För att lyckas kommer vi under 2017 att genomföra strategiska förändringar i Panang. En stor sådan är att vi för första gången tar in en extern styrelse, bestående av

  • Amra Halilovic: informatikstrateg och konsult med lång erfarenhet från bl.a. offentlig sektor,
  • Daniel Lindkvist: VD på Lystra Personlig Assistans AB med erfarenhet av att ta ett företag från 6 till 600 anställda,
  • Jerker Enarsson: VP of Leadership Development på Stora Enso AB och utbildare i ledarskapsfrågor.

Vi kommer också att genomföra en rockad i ledningen, där jag kliver både upp och ner och tar dels en roll som aktiv styrelseordförande, dels en roll som utförare inom mitt expertisområde som är digital marknadsföring. Krister tar över som VD för att på ett mer strukturerat sätt än jag kunna mogna och växa Panang, och ta företaget dit vi vill.

Byråchef och mer offensiv kapacitet

Parallellt med detta kommer vi att efter sommaren tillsätta en byråchef. Hans uppdrag kommer främst vara att ansvara för planering, för vår leverans och för våra medarbetare.

Syftet är att avlasta Krister och ge honom tid att lyfta blicken, och få möjlighet att faktiskt göra allt det som en VD ska göra (på mindre företag blir det lätt att man som VD gör ganska mycket annat också…).

Det kommer också att ge mig och Krister mer tid att fokusera på försäljning, samarbeten och partnerskap: vårt mål är som sagt bland annat att hitta nya intäktsmodeller, och då måste vi våga prova nya värdekonstellationer och leveransmetoder.

Stora förändringar

Allt som allt så är det här förstås stora förändringar. Jag kommer inte att vara lika aktivt involverad i allt Panang gör, även om jag kommer att finnas kvar i mina två nya roller. Krister kommer att lämna över många (men inte alla) sina projekt till andra projektledare. En del medarbetare kommer kanske att lämna oss, andra kommer att tillkomma. Man passar helt enkelt olika bra i företags olika faser och situationer.

Det är naturligt, och så det ska vara på ett företag i förändring. Vi måste våga ifrågasätta vårt erbjudande, vårt jobb och vårt existensberättigande varje dag. Annars har vi inget här i framkanten att göra.

Med dessa många rader vill jag sammanfatta det hela såhär:

  • Jag tar en friare roll i Panang, och kommer också att jobba med andra saker (främst Yoddla, men även lite konsultuppdrag) utanför byrån.
  • Jag lämnar absolut inte Panang. Du kan fortfarande ringa mig och jag kan fortfarande hjälpa dig, men jag kommer allt oftare att ingå i projektgrupper, snarare än leda dem.
  • Krister tar över som VD för att vi på bästa sätt ska kunna jobba mot vår vision.
  • Vi kommer att växa mycket framöver, och vill du vara med på den resan så tycker jag att du ska höra av dig med idéer kring hur.
  • Vi fortsätter att vara lika leveransstarka som förut, och som kund har du överhuvudtaget ingenting att oroa dig för. Du kommer inte att påverkas av det här mer än att du möjligen får en ny kundansvarig från vår sida.