Fortsätt till huvudinnehållet

Skiljetecknens universum

08 april 2015
panang

Att använda semikolon eller inte använda semikolon, det är frågan.semikolon stor

Det finns olika sätt att skilja på meningar. Mest normalt är komma och punkt, och de båda används i olika sammanhang beroende på hur meningarna är utformade. Det hela handlar om markeringar på att meningar mer eller mindre hör ihop. Skalan som används är ganska flytande och inte alla gånger helt lätt att hålla reda på. Punkt och komma brukar de flesta behärska, men när det gäller kolon och semikolon verkar det på många håll vara oklart hur man egentligen ska använda dem.

I grund och botten handlar det hela om hur vi vill att meningarna vi skriver ska hänga ihop. Den starka avskiljaren punkt gör att du får ett naturligt avbrott i läsandet och kan lämna den delen bakom dig, medan ett komma istället är en svag avskiljare som visar på att de olika satserna hänger ihop. Förenklat skulle semikolonets roll kunna beskrivas som det som ligger mellan dessa två typer av avskiljare, alltså något som är starkare än komma men svagare än punkt. Dessutom ska semikolonet användas när det handlar om att knyta ihop två huvudsatser; en bisats är inte något som bör följa ett semikolon. Kolon är istället det tecken som mest betonar förbindelsen mellan meningar. Ett kolon pekar alltså framåt, vilket gör att du hittar det viktigaste i meningen efter ett kolon.

Semikolon och kolon – vad är skillnaden?

Kolon, och i synnerhet semikolon, är en konst att använda sig av på rätt sätt. Jag är av den bestämda åsikten att om du inte har fullständig koll på vad det är du gör eller hur de ska användas så är det alltid bäst att låta bli. De båda skiljetecknen påminner om varandra i form, men har olika funktioner. Semikolon är alltså det tecken som används för att skilja två meningar åt, men på ett sätt som gör att de ändå knyts samman, då de har ett nära innehållsmässigt samband med varandra. Ett kolon används när det kommer till uppräkningar och exempel.

Ett exempel på skillnaden mellan de båda kan man se i följande meningar: (notera hur jag nu använde ett kolon, och inte ett semikolon)

Fruktkorgen innehåller tre typer av frukter: bananer, äpplen och päron.

Fruktkorgen innehåller tre typer av frukter; bananer, äpplen och päron.

Den första meningen är i det här läget alltså den rätta. Det finns dock undantag även när det gäller användandet av tecknen vid uppräkning, och då handlar det inte om att semikolon kommer att markera något som ska exemplifieras eller räknas upp, utan snarare i den funktion det faktiskt har. Det gäller då att veta vad ett semikolon gör med en text. Följande exempel visar hur det kan användas i kombination med uppräkningar, alltså i egenskap av ett tecken som skiljer saker åt på ett mjukare sätt än punkt och ett starkare sätt än komma:

”Resväskan packades med det viktigaste: kläder, skor; mat, frukt och dryck; tandborste, tandkräm och linsvätska.”

Meningen berättar alltså inledningsvis att resväskan packades med viktiga saker och på grund av kolonet kan man då förvänta sig att det kommer en uppräkning eller exemplifiering. Det som sedan räknas upp är saker som väskan nu innehåller, och eftersom vissa saker påminner om varandra kan man i uppräkningen skilja på dem med hjälp av ett semikolon. Det används alltså här för att alla de saker som räknas upp, efter kolonet, fortfarande har någonting gemensamt (att de packas i resväskan) men att de skiljer sig i karaktär. Alltså blir ett semikolon rätt använt för att på ett mjukare sätt än punkt och striktare sätt än komma skilja de olika sakerna åt.

Less is always more

Tänk dig för när du ska använda skiljetecken som du kanske inte är helt på det klara med hur de fungerar. Semikolon används allt mer idag, ofta på ett felaktigt sätt när man ser till tecknets egentliga funktion. Man kanske vill höja det stilistiska i sin text, men det ska inte ske på bekostnad av att texten blir felaktig. Skiljetecken finns där, de har en funktion och ska användas på de sätt som de är menade att användas. Undvik därför att använda semikolon, om det verkligen inte är befogat. Det gör att du undviker onödiga pauser i din text, pauser som på det stora hela gör att texten riskerar att bli haltande. Det bästa sättet att använda semikolon på är kanske i olika smileys, exempelvis ;).

Senaste blogginläggen

12 feb

Trender inom marknadsföring 2024

2024 kommer med största sannolikhet bli ett spännande år. Nya teknologier, förändrade konsumentbeteenden och en ökad medvetenhet...

Läs mer
02 feb

GDPR, GA4, GTM och Consent Mode V2

Visst är det en härlig rubrik för ett blogginlägg? Den liksom lockar till läsning och drar en in i regelefterlevnadens värld. Man...

Läs mer
13 dec

Pulsfrukost hos Panang – Sökrevolutionen SGE

2024 lanserar Google det som kallas SGE, Search Generativ Experience. Med SGE ritas kartan om för både sökmotoroptimering och dig...

Läs mer
Se fler blogginlägg

Vad vill du lära dig mer om?

Den digitala verkligheten bjuder ständigt på nytt som utmanar och utvecklar både oss och ditt företag. Låt oss ta en fika och prata kommunikation!