Fortsätt till huvudinnehållet

Vi kan digitalt. Och mycket mer.

Vi kallar oss för en digital kommu­nika­tions­­byrå. Det får kanske många att tänka på en webbyrå, men vi är mycket mer än så. Vi hjälper våra kunder med allt från varu­märkes­­arbete och kommu­nika­tions­­strategi, till mer prak­tiska uppdrag som design, copy­­writing, sociala medier och förstås även webb­­utveck­­ling, app­­utveck­­ling och sök­motor­optimering.

Du ska få de resultat du vill ha

Vi jobbar med att få ditt varu­märke att flyga. Vi har lång erfar­enhet av kommu­nika­tion och tack vare en stor bredd av kompe­­ten­ser kan vi leverera en effek­tiv hel­het och full­­service för dig. Hela vägen från strategi till genom­­förande, från kanal­val till webb­design, från varu­märkes­­analys till form­givning. Vi hjälper dig att få ut rätt infor­ma­tion och vi hjälper dig att sälja bättre.

Panang tror på upprik­tighet och trans­parens, ett lång­s­iktigt sam­arbete är alltid bättre än snabba cash. Vi tror på att kommu­nika­­tion kan för­ändra världen. Framför allt din och ditt före­tags värld.

Du ska få effekt av din kommu­nika­tion. Det är anled­ningen till att vi finns.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommu­nika­tion stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!