Fortsätt till huvudinnehållet

Vad är en ALT-text, och varför är det viktigt?

09 mars 2018
panang

Internet ska vara till för alla, oavsett ålder, kön, ras eller funktionsnedsättning. Det tycker nog vi alla är en självklarhet, men tyvärr är det inte alltid så vad gäller det sistnämnda. Ansvaret för att göra nätet tillgängligt för de som har andra möjligheter än majoriteten ligger till stor del på tillverkare av operativsystem och webbläsare, men det krävs ibland också att den som ligger bakom en webbplats hjälper till på olika sätt. Ett sådant sätt är korrekt användande av ALT-texter.

Vad är en ALT-text?

En ALT-text, eller alt-attribut, är en text som hänger ihop med en bild på en webbplats, och som vanligtvis inte syns. Tanken med denna text är att den ska användas om bilden i sig inte ger den information som krävs. Anledningarna till detta kan vara flera. Kanske fungerar inte bildlänken, eller så kan webbläsaren inte kan visa bilder. Då finns ALT-texten där för att förklara vad det är som missats. Men det viktigaste användningsområdet är för att göra en webbplats mer tillgänglig, och det som är det egentliga syftet.

Det är lätt att tänka enligt normen att alla kan se, men så är ju inte fallet. Faktum är att det enligt Synskadades Riksförbund är ungefär 100 000 personer i Sverige som har så stora problem med synen att de är inskrivna på en syncentral. Vissa är helt blinda, andra har synnedsättningar av olika grader. En del använder sig av punktskrift, vilket av förklarliga skäl inte går att göra på en datorskärm. Dessutom kan det också finnas andra anledningar till att man behöver hjälp att tolka en webbsida och till exempel använder sig av tjänster som via en röst läser upp det skrivna innehållet, inklusive bildernas ALT-texter.
Ett par glasögon liggande på en laptop-dator.
För att göra en webbplats tillgänglig krävs med andra ord bra ALT-texter. Om en sajt är beroende av sina bilder för att förmedla sitt innehåll så missas ju väsentlig information av den som helt enkelt inte kan se dem. Det är huvudskälet till att det är viktigt att skriva informativa ALT-texter till sina bilder. Men att skriva en bra ALT-text är inte alltid lätt.

En ALT-text ska inte i huvudsak enbart beskriva den bild den är kopplad till, utan fungera som en ersättning för denna. I den händelse att en bild inte kan ses ska en ALT-text i princip vara allt som behövs för att ersätta den. Vad gäller enklare bilder, som mest fungerar som utsmyckning, så är det enkelt. ”En blomma”, ”en bild av Stockholm” och så vidare.

Kan texten förstås utan bilder?

Men! Vad händer om bilden förmedlar viktig information som krävs för att förstå texten i övrigt? Det kan vara till exempel ett diagram, eller en bild som visar en viktig händelse. En ALT-text som lyder ”ett diagram” gör ju knappast så att den som inte kan se bilden förstår bättre. Det är helt enkelt inte lätt att skriva bra ALT-texter alla gånger, men för den som bryr sig om att en webbplats ska vara tillgänglig för alla så är det dock viktigt att göra det rätt.

Senaste blogginläggen

12 feb

Trender inom marknadsföring 2024

2024 kommer med största sannolikhet bli ett spännande år. Nya teknologier, förändrade konsumentbeteenden och en ökad medvetenhet...

Läs mer
02 feb

GDPR, GA4, GTM och Consent Mode V2

Visst är det en härlig rubrik för ett blogginlägg? Den liksom lockar till läsning och drar en in i regelefterlevnadens värld. Man...

Läs mer
13 dec

Pulsfrukost hos Panang – Sökrevolutionen SGE

2024 lanserar Google det som kallas SGE, Search Generativ Experience. Med SGE ritas kartan om för både sökmotoroptimering och dig...

Läs mer
Se fler blogginlägg

Vad vill du lära dig mer om?

Den digitala verkligheten bjuder ständigt på nytt som utmanar och utvecklar både oss och ditt företag. Låt oss ta en fika och prata kommunikation!