Fortsätt till huvudinnehållet

En ny FoU-tidning växer fram

14 november 2014
panang

innovation

Tyréns är en av Sveriges ledande och största konsultföretag inom samhällsbyggnad. De har en gedigen FoU-budget genom grundaren Sven Tyréns Stiftelse och ville göra det ständigt pågående utvecklingsarbetet mer synligt genom en tidning. Viktiga läsare var, förutom kunderna, de externa finansiärerna (t ex IQ Samhällsbyggnad, Vinnova, Chalmers, KTH och Formas). Panang och Tyréns fick kontakt och tycke uppstod. Resultatet är tidningen Innovation, där Tyréns visar upp ett urval av de samarbeten, FoU-projekt och doktorandstudier som är på gång under hösten 2014.

Fröet till tidningen Innovation planteras…
Vi fick uppdraget mycket tack vare vårt tidigare ”skötebarn” – Transportarkitekten, Vecturas kundtidning (Vectura ingår numera i Sweco). Transportarkitekten var under sina fyra år en mycket uppskattad tidning för allehanda läsare inom samhällsbyggnadssektorn.

Vi hade från mitten av juni till slutet av september på oss att ta fram en tryckt och färdig tidningsprodukt  – en hyfsat tight tidplan eftersom alla intervjuer och produktion skulle ske mitt i semestertider. Men med en så engagerad och kompetent kund, går det mesta att lösa. Min roll var förutom formgivningen, att hålla i dirigentpinnen och hitta konceptet,. Jag började med att sätta ihop en lämplig arbetsgrupp. Skribenterna Stig Meiton och Ewa Brobäck från Transportarkitekten (som kan det här med att förklara krångliga saker på ett begripligt sätt) var redan givna. Vi plockade också in biologen och journalisten Erika Hagegård, för att få förstärkning på de områden som handlade om miljö.

Planering, planering, planering!
God planering kan aldrig överskattas! Några extra timmar på att tänka rätt från början, sparar garanterat onödig tidsåtgång, risk för stress och att ”skjuta bredvid mål”. För att kunna få en bild av antalet timmar specificerade vi tillsammans med kunden antalet artiklar, längden på dessa, antalet intervjuer, hur många fotograferingar som behövdes osv. Vi började med att ta fram en grov tidplan och under vilka förutsättningar tidplanen skulle kunna införlivas. Den detaljerade tidplanen med arbetsrutiner och ansvarsfördelning preciserades strax därefter och innehöll bland annat dessa steg:

• Brief (se nedan)
• Disposition (fördelning av innehåll)
• Namnförslag och omslag
• Bokning av intervjuer och fotografer
• Grafisk profil – typografi, manér, färger och koncept
• Testuppslag, testartikel, dummy
• Fotograferingar, intervjuer och skribentarbete
• Layout av tidning inklusive illustrationer
• Korrektur och tryckning

Briefen lägger grunden till konceptet
En brief behövs för att alla inblandande ska ha samma målbild. I det här projektet svarade vi på frågorna:

• Hur ser utmaningarna ut och hur kan tidningen hjälpa till att lösa dem?
• Vad är syftet med tidningen?
• Vilka vänder vi oss till och vad vet vi om dem?
• Vad vill vi att läsarna ska veta, tycka, känna och göra?
• Vilka budskap vill vi att läsaren ska minnas?
• Varför ska de tro på budskapet och vad är det de inte redan vet?
• Hur ser personligheten/varumärket ut och hur ska det uppfattas?
• Vilken är insikten som vi kan bygga konceptet på?

Grafiskt manér och textproduktion
Vi fick ta del av gedigna projektbeskrivningar, rapporter, broschyrer och annat bakgrundsmaterial för inläsning. I början kändes det oerhört mastigt och komplicerat, men när vi började sätta oss in i materialet så tog intresset överhand – otroligt spännande projekt och kompetenta forskare. Själva produktionen var tight och intensiv men alla inblandande hos Tyréns var otroligt engagerade och gjorde vårt arbete till en ren glädje.

I det grafiska manéret använde vi bland annat ett tangram, ett kinesiskt pussel bestående av sju bitar i bestämda former. Utmaningen är att bilda olika figurer och tanken passar bra med hur Tyréns kombinerar olika kompetenser och tjänster i verksamheten för att nå bästa resultat. Vi skapade kompletterande tangram som passade projekten som beskrevs i tidningen.

För att illustrera att mycket av forskarnas och medarbetarnas arbete handlar om planering och teknik, använde vi också bilder med trådmodeller av olika konstruktioner. Tyréns har enligt vår mening även fantastiska illustrationer som visar vad som rör sig i huvudet på medarbetarna. De ville vi använda på omslaget. Äh, kika själva vet jag!

Läs en bläddringbar pdf av tidningen Innovation här!

Senaste blogginläggen

12 feb

Trender inom marknadsföring 2024

2024 kommer med största sannolikhet bli ett spännande år. Nya teknologier, förändrade konsumentbeteenden och en ökad medvetenhet...

Läs mer
02 feb

GDPR, GA4, GTM och Consent Mode V2

Visst är det en härlig rubrik för ett blogginlägg? Den liksom lockar till läsning och drar en in i regelefterlevnadens värld. Man...

Läs mer
13 dec

Pulsfrukost hos Panang – Sökrevolutionen SGE

2024 lanserar Google det som kallas SGE, Search Generativ Experience. Med SGE ritas kartan om för både sökmotoroptimering och dig...

Läs mer
Se fler blogginlägg

Vad vill du lära dig mer om?

Den digitala verkligheten bjuder ständigt på nytt som utmanar och utvecklar både oss och ditt företag. Låt oss ta en fika och prata kommunikation!