Fortsätt till huvudinnehållet

Så ska du tänka kring mark­nads­föri­ngen i en låg­konj­unktur

20 januari 2023
panang

Höga energipriser, skenande inflation och stigande räntor. Med en unikt svår lågkonjunktur för dörren står svenska företag inför svåra val och priori­teringar 2023. En ryggmärgs­reflex är att dra ner på allt som inte rör kärn­verk­sam­heten: inköp, för­ädling och för­sälj­ning. Men historien visar att de som trots allt orkar arbeta strate­giskt med sin marknad, tenderar att kliva ur låg­kon­junk­turerna som vinnare.

Det var längesedan vi ens hade en låg­kon­junktur i Sverige. Vi ska själv­klart inte förringa pandemin och hur den sargade närings­livet i allmän­het och vissa branscher i synner­het. Men för att hitta en lång­varig låg­kon­junktur behöver vi faktiskt gå hela vägen tillbaka till finans­krisen i slutet av 2000-talet: faktum är att många svenska företag aldrig har upplevt en riktig (långvarig) låg­konjunktur!

Så hur ska man agera och tänka som marknads­chef eller marknads­ansvarig? Här är några över­gripande saker att ha med sig i bakhuvudet.

1. Bevisa er

Marknadsföring är kärn­verk­samhet, men det som inte är kvanti­fier­bart är svårare att moti­vera för en oinsatt lednings­grupp eller styrelse. Se till att ha mätning och data på plats (ni följer väl utveck­lingen kring GDPR och Google Analytics?) så att du kan under­bygga affärs­nyttan och försvara din budget.

2. Prioritera om

En välkänd tumregel inom marknads­föring är att investera 60 procent av sin budget i varu­märkes­byggande kommuni­kation, och 40 procent i sälj­drivande. I tuffa tider behöver bolaget kassa­flöde mer än något annat, så om du måste – var beredd att skifta om. Gör allt du kan för att slippa stänga ner kommuni­kation som fungerar och har snabb ROI.

3. Skapa flexibilitet

Pendeln inom reklam och kommuni­kation har under det senaste halv­seklet svängt mellan trenden att bygga stora inhouse-avdelningar å ena sidan, och att förlita sig på byråer å den andra. De senaste fem åren har präglats av en vilja att ta hem och in sina resurser för att bygga kompetens, lojali­tet och kapa­citet internt.

Vi ser dock på det senaste halv­årets varsel inom framför allt tech­sektorn, att det inte alltid är en vinnande strategi: kreativi­teten ten­derar att falla över tid, och det är gene­rellt svårt att balan­sera resurs­utnyttjandet.

Här finns en möjlighet att skapa flexi­bili­tet som låter marknads­avdelningen buffra budget­föränd­ringar genom att lägga fler saker utanför huset. Den fasta personal­kostnaden krymper (eller stiger i vart fall inte) och risken för att buffra ned­drag­ningar läggs på byråerna. Investera istället i bra rela­tioner med era under­leveran­törer, och att öka beställar­kompetensen om nödvändigt.

4. Investera om det går, och förhandla klokt

Den mesta marknads­föringen blir billigare under en låg­kon­junktur: ju färre som krigar om inventory och placering desto lägre blir priset. Kan du säkra upp billig plats genom att förboka långt fram? Eller kanske göra en deal med platt­forms­ägarna att du få oanvänt utrymme till bra pris? Chansen är god att ni kommer att synas när och där era konkur­renter inte gör det.

Det är aldrig så billigt att ta marknads­andelar som när andra drar ner, och lång­siktig positio­nering kan skapa högtryck i efter­frågan när det väl vänder uppåt igen.

5. Bli kreativ!

Som landsortsbyrå är vi vana vid att koka soppa på spik: våra regionala uppdrags­givare har helt enkelt lägre reklam­budget än många företag i stor­städerna. Går det att vara kreativ med budgeten och arbeta sig fram till resultat istället för att köpa dem? Våga testa nya platt­formar och idéer, och hitta kanaler som fort­farande är under­prisade!

6. Vårda din personal

Sist men absolut inte minst! Många blir oroliga när det blir tufft ekonomiskt. Var transpa­rent och empatisk med din personal: hårda tider kan binda samman och bygga gruppen, men de kan också leda till att många söker tryg­gare hamn om du inte förvaltar ledar­skapet på rätt sätt.

Senaste blogginläggen

12 feb

Trender inom marknadsföring 2024

2024 kommer med största sannolikhet bli ett spännande år. Nya teknologier, förändrade konsumentbeteenden och en ökad medvetenhet...

Läs mer
02 feb

GDPR, GA4, GTM och Consent Mode V2

Visst är det en härlig rubrik för ett blogginlägg? Den liksom lockar till läsning och drar en in i regelefterlevnadens värld. Man...

Läs mer
13 dec

Pulsfrukost hos Panang – Sökrevolutionen SGE

2024 lanserar Google det som kallas SGE, Search Generativ Experience. Med SGE ritas kartan om för både sökmotoroptimering och dig...

Läs mer
Se fler blogginlägg

Vad vill du lära dig mer om?

Den digitala verkligheten bjuder ständigt på nytt som utmanar och utvecklar både oss och ditt företag. Låt oss ta en fika och prata kommunikation!