Fortsätt till huvudinnehållet
Musikboken Dancing The Whole Way Home sattes ihop och formgavs av Panang Kommunikation på uppdrag av Borlänge Kommun

Borlänge kommun

Borlänge kommun är i invånar­antal den näst största kommunen i Dalarnas län, med strax över 50 000 invånare. Sedan många år har kommunen skapat sig en profil som musik­stad, en profil som vi på Panang fått hjälpa till att stärka – till vår stora glädje.

Musikboken Dancing The Whole Way Home sattes ihop och formgavs av Panang Kommunikation på uppdrag av Borlänge Kommun
Musikboken Dancing The Whole Way Home sattes ihop och formgavs av Panang Kommunikation på uppdrag av Borlänge Kommun

En hyllning på 300 sidor

Den över 300 sidor tjocka hyllnings­boken Dancing the Whole Way Home – populär­musik från Borlänge under 70 år, släpptes av Borlänge kommun under våren 2018. Panang har hållit i hela bok­produk­tionen från början till slut – ett otroligt äro­fullt och inspirerande uppdrag!

Vi har tagit fram kreativt koncept, grafisk form, samordnat skribenter, illustrerat, samlat/letat innehåll, layoutat, retuscherat bilder med mycket mera. Vi har även varit del­aktiga i marknads­föringen av boken – med grafisk form, rollups, affischer, sociala medier, annonser och en presen­tation till boksläppet.

Lekfullt och innehållsrikt

Hur summerar man 70 år av olika musik­stilar? Vi skapade en coffe-table-book som kändes lekfull, snygg och lättill­gänglig, men sam­tidigt var seriös och innehålls­rik. Vi satte en stadig klassisk grund med lätt­läst typo­grafi och harmoniska färger. Större kreativt och tids­typiskt spel­utrymme fick inled­ningen och avslut­ningen av varje kapitel – med typsnitt, former och färg­nyanser som represen­terade det aktuella decenniet.

Boken kan köpas på Akademi­bok­handeln, Dalapop, Folk å Rock och Musikcenter i Borlänge. Den finns till utlåning på Borlänge bibliotek och delas även ut av kommunen till talare och besökare i olika samman­hang.

Två kilo kulturhistoria

Borlänge – bilder från 60-talet är ett linnetrådsinbundet tidsdokument som skildrar livet i Borlänge under 60-talet. Det är den andra i raden av fotoböcker som beskriver ett helt decennium med hjälp av bilder hämtade ur Borlänge kommuns bildarkiv. Resultatet blev två kilo kulturhistoria. Bokens 450 sidor innehåller över 800 fotografier som tillsammans med beskrivande texter ger en glimt av staden under ett decennium präglat av bygghysteri, Beatlesfeber och levande landsbygd.

Panang har stått för illustration och grafisk form samt bildbehandling och retuschering.

Kärleksfulla detaljer lyfter helheten

Boken är indelad i stadsdelskapitel, vilket gör det lättare för läsaren att hitta “sitt barndomskvarter”. De olika 60-talsinspirerade mönster som inleder varje stadsdelskapitel är hämtade från respektive stadsdel. Vi använde tilltalande detaljer i Borlänges stadsmiljö som kunde passa att omvandla till 60-talsinspirerade grafiska mönster. Det var balkongräcken, staket, fasaddetaljer, fönster och annat. Bokens omslag har ett mönster där har älven utgjort grunden – älven som också är en del i Borlänges kommunvapen.
Projektet präglades av relativt stor frihet där Panang fick möjlighet att bidra med tidsdokument i form av kvitton, biljetter och liknande, från tiden då det begav sig.

Boken blev väldigt väl mottagen och har bokstavligt talat sålt som smör!

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!