Fortsätt till huvudinnehållet
Stjernsund Brygghus folder

Trycksaker

Trycksaker är ett samlings­namn för pro­duk­ter som kombi­nerar text och form för att leve­rera ett budskap. Exempel är bro­schyrer, böcker, visit­kort, brev­papper och för­pack­ningar. Allt behöver förstås inte tryckas på papper. Det går att trycka på olika typer av material, som text­ilier, porslin och trä till exempel.

Mässmonter för NKT Cables

Olika typer av trycksaker

När vi talar om tryck­saker handlar det alltså om design av allt från för­pack­ningar, sälj­material och annonser till profil­material och mäss­montrar. Ofta kommer såväl idé, strategi och den visu­ella formen från oss, men ibland handlar det om ren grafisk produk­tion.

Säljmaterial

En folder, broschyr eller ett flyg­blad kan vara bra att lämna kvar när du har varit ute på kund­besök. Det kan till exempel inne­hålla kort informa­tion om din produkt eller tjänst och kontakt­upp­gifter så att kunden kommer ihåg vart de ska vända sig. Vi fixar snygga sälj­material som säger det du vill och som syns på fika­borden.

Mässmaterial

Mässor är en viktig försälj­nings­kanal för många företag. Och på en mässa handlar mycket om att sticka ut för att få besökarna att stanna till vid just er monter. Vi hjälper gärna till med allt från idé för montern till produk­tion av rollups, back­drops och annat som behövs för att skapa en bra upp­levelse för besök­arna.

Kundtidningar och kataloger

Via kundtidningen bygger du lojali­tet med din mål­grupp och knyter dina kunder starkare till dig. En kund­tidning som upplevs ärlig och som har ett läs­värt inne­håll stärker ditt varu­märke. Även om de flesta numera har exempelvis produkt­kata­loger och säsongs­program digitalt, kan de ofta komplet­teras med en tryckt version. Vi ser till att det blir en snygg och matig produkt som dina kunder gärna sparar framme på köks­bänken.

Så går det till när vi skapar trycksaker

Vi börjar med att ta reda på hur era behov ser ut, därefter väljer vi lämp­liga kanaler, material och pro­dukter. Vid större projekt erbjuder vi både det grafiska och projekt­led­ningen med allt vad det inne­bär – bokning av under­leve­ran­törer, upp­hand­ling av trycke­rier, tid­planer, briefer och så vidare. Vi har till exempel projekt­lett och produ­cerat ett antal böcker.

Oavsett projektets storlek får ni en kontakt­person hos oss för att göra det så enkelt som möjligt för er.

Behöver du en trycksak? Vi hjälper dig!

Låt oss ta en en kaffe och prata om hur en tryck­sak kan stötta din verk­sam­het bäst.