Fortsätt till huvudinnehållet

Så skapar du en varumärkes­plattform

25 mars 2021
panang

En varumärkes­plattform är ett strategiskt styrdokument som fokuserar på kärnan i en verksamhet. Er varumärkes­plattform ska beskriva den varumärkes­byggande processen, företagets eller organisationens vision, mission, affärsidé, kärnvärden, varumärkeslöften, varumärkes­identitet, positionering, målgrupper och er USP (unique selling point).

Kort och gott beskriver en varumärkes­plattform vilka ni är, vad ni gör, vad ni står för och vad ni verkar för. Ett varumärke kan beskrivas som verksamhetens personlighet och ska spegla det som ni lovar era kunder. 

Grunderna i ett varumärkesarbete 

Det första steget i skapandet av en varumärkes­plattform är att svara på dessa frågor:

  1. Varför finns vi? 
  2. Hur vill vi att vårt varumärkes ska kännas och upplevas?
  3. Vad gör vi för skillnad? 
  4. Vad gör vårt erbjudande unikt från våra konkurrenter? 

En användbar varumärkes­plattform kan inte vara för diffus men inte heller för omfattande. Den ska allra helst vara konkret och innehållsrik, på ett tydligt vis ska den sammanfatta varumärket och samtidigt ge en tydlig vägledning i kommunikationen. Med andra ord, bör genomtänkta och tydliga svar på frågorna ovan finnas innan ni kan starta med att sammanfatta er varumärkes­plattform. 

Varför är varumärkesplattformen så viktigt?

Varumärkesplattformen ligger till grund för både den grafiska plattformen och vid utformning av budskap som används i marknads­förings­syfte. En tydlig varumärkes­plattform är därför en förut­­sättning för att lyckas bygga ett starkt varu­märke. Varumärket är löften som uttrycker vilka ni är och vad ni står för. Löften som omvandlas till förvänt­ningar hos era kunder och målgrupper.

Det ni lovar måste ni då såklart också leva upp till och även detta kan en varumärkes­plattform hjälpa till med. Den kan ge förutsättningar för att koordinera kommunikationen i alla era verksamma kanaler, vilket gör både arbetet med kommunikationen och affärs­utveckling enklare och effektivare. 

Guide: så skapar du en varumärkesplattform

Nedan presenteras 10 steg som ditt företag kan följa i skapandet av en varumärkes­plattform

1. Affärsidé
En affärsidé bör finnas redo innan ni startar varumärkesarbetet. I varumärkes­plattformen sammanfattas affärs- eller verksamhetsidén som beskriver vad ert företag eller organisation gör och för vem ni gör det. I varumärkes­plattformen kan detta hållas kort och koncist. 

2. Mission och Vision 
Er mission talar om vad ni gör och för vem ni gör det. Det här genomsyrar er verksamhet och är något ni arbetar för i allt ni gör. Er vision beskriver ert långsiktiga mål, en framtida idealbild som ni alltid strävar mot. Däremot behöver inte er vision uppfylla formella krav på tidsbundenhet, realism eller mätbarhet. 

3. Namn och logotyp 
Att göra en flashig logotyp kanske vem som helst kan slänga ihop, men utmaningen är att er logotyp ska höra ihop med ert namn och skapa associationer med vilka ni är, vad ni gör och vad ni står för. Med små medel ska en logotyp kunna skapa känslor, starka uttryck och sticka ut ur mängden för att era målgrupper ska lägga just er på minnet.

4. Varumärkeslöfte
Varumärkeslöftet innefattar det ni säger att ni erbjuder och levererar till kund. Löftet ska vara något som är viktigt för er målgrupp och något ni levererar vid varje kommunikations­tillfälle och kundkontakt. Helst ska ert löfte skilja sig från andra företags och organisationers löften inom samma bransch. Således är det klokt att knyta an ert löfte med er USP och er målgrupp. Svara på frågan vad kan ni i er verksamhet lova som ingen annan kan lova, vad tror ni att just era målgrupper värdesätter?

5. Kärnvärden
Värderingar hjälper er att gå i rätt riktning. Vilka värdeord och vilken värdegrund vill ni ska genomsyra er verksamhet, sammanställ en handfull begrepp och utveckla dessa med några enkla meningar. Dessa ska sedan vägleda er i det dagliga arbetet och kan hjälpa er att leva upp till era löften men även er vision och mission. 

6. Positionering 
En bra fråga att svara på är var står ni i förhållande till era konkurrenter, var befinner ni er nu och var vill ni befinna er? Ett sätt att göra detta på är att sätta upp nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI). Enkelt förklarat är KPI ett mätbart värde som under en viss tidsperiod som visar hur effektivt ett företag är på att nå dess prioriterade mål.

Genom att sätta upp och följa upp KPI:er är det enklare att se om er verksamhets utveckling styrs i den önskade riktningen. Även genom att göra en enklare konkurrent­analys kan ni se vad era konkurrenter erbjuder och om det finns något som ni erbjuder som ingen annan gör. Således kanske ni hittar en position på marknaden som ingen annan har. 

7. Målgrupper 
Vilka är era kunder och hur kommuni­cerar ni på bästa sätt till dem? Det är till era mål­grupper som den allra mesta kommuni­kation ska riktas till, således behöver ni veta vilka som är era målgrupper, vad de har för behov, önskemål och hur ni ska bemöta respektive grupp med ert erbjudande. 

8. Kommunikation, maner, tonalitet och attityd
Genom kommunikationen kan ni påverka hur mottagaren ska känna och agera. Hur ni talar till era målgrupper bör således också gå i linje med ert varumärke och är en del i ert varumärkes­byggande, vilken bild ni vill att era målgrupper ska får av er. Här ingår både text och bild och målet är att ni på ett enhetligt sätt kommunicerar med era målgrupper.

Givetvis kan kommunikationen skilja sig åt beroende på vilken av era målgrupper ni försöker nå, förutsatt att ni har flera olika målgrupper som skiljer sig åt och kräver att ni bemöter dem på olika sätt. 

9. Unique selling point och slogan 
Hitta vad som gör er unika i ert erbjudande och kommunicera detta genom en slogan. Denna ska på ett positivt laddat sätt visa varför ni är rätt val för kunden, vad ni har som ingen av era konkurrenter har. Oftast används en slogan som en liten textrad intill eller under logotypen. 

10. Låt medarbetarna vara en del i varumärkes­plattformen
Genom att låta era medarbetare bidra i arbetet av er varumärkes­plattform blir det enklare att få alla i er verksamhet att bygga och stärka varumärket. Detta genom att leva efter den gemensamma varumärkes­plattformen. På så vis bygger ni en verk­samhet där alla strävar efter samma sak. 

Behöver du hjälp att skapa en varumärkesplattform?

Panang Kommunikation arbetar dagligen med varumärkes­strategier och varumärkes­plattformar åt kunder inom en rad olika branscher. Skulle du känna att du behöver stöd i att skapa en varumärkes­plattform till ditt företag så står våra erfarna varumärkes­specialister redo.

Text: Agnes Brunnstedt

Läs mer om våra tjänster inom varumärkesarbete och kontakta oss här

Senaste blogginläggen

12 feb

Trender inom marknadsföring 2024

2024 kommer med största sannolikhet bli ett spännande år. Nya teknologier, förändrade konsumentbeteenden och en ökad medvetenhet...

Läs mer
02 feb

GDPR, GA4, GTM och Consent Mode V2

Visst är det en härlig rubrik för ett blogginlägg? Den liksom lockar till läsning och drar en in i regelefterlevnadens värld. Man...

Läs mer
13 dec

Pulsfrukost hos Panang – Sökrevolutionen SGE

2024 lanserar Google det som kallas SGE, Search Generativ Experience. Med SGE ritas kartan om för både sökmotoroptimering och dig...

Läs mer
Se fler blogginlägg

Vad vill du lära dig mer om?

Den digitala verkligheten bjuder ständigt på nytt som utmanar och utvecklar både oss och ditt företag. Låt oss ta en fika och prata kommunikation!