Fortsätt till huvudinnehållet

Vad är en marknadsplan?

22 december 2020
panang
Vad är en marknadsplan?

En marknadsplan är en dokumenterad och detaljerad färdplan som beskriver och ger översikt över ditt företags marknadsföringsstrategier, taktik, aktiviteter, kostnader och beräknade resultat inom en viss tidsram. 

Planen är det skriftliga dokumentet som anger nödvändiga marknadsföringsåtgärder som ditt företag behöver vidta för att uppnå ett eller flera mål för marknadsföringen.
Planen innehåller olika strategier utformade för att uppnå affärstillväxt och vinstmål för verksamheten.

En marknadsplan beskriver även de specifika åtgärder som du vill vidta för att skapa intresse för dina produkter eller tjänster hos potentiella kunder.

Syftet med en marknadsplan

Syftet för din marknadsplanen är att:

– Samordna dina affärsmål.
– Definiera marknaden för att skapa korrekt marknadssegmentering.
– Definiera marknadsföringsmix och systematisera aktiviteter för valda marknadsföringsstrategier.
– Ge en överblick över den tillsatta budget för marknadsföringen inom ett visst tidspann.

Identifiera konkurrensen på marknaden.

En marknadsplan är levande

Marknadsföring och dess aktivitetsplanering är en ständigt pågående process och inte något som genomförs endast en gång. Därför behöver en marknadsplan regelbundet underhåll och uppdatering efter att den har skrivits ned och förankrats.

Du kan till exempel bestämma dig för att prova ett antal olika tillvägagångssätt eller verktyg för nästa års marknadsföring. När du efter en tid mäter effekterna av implementeringen av dessa tillvägagångssätt så kan du troligtvis se att vissa av dem fungerar bra medan vissa av dem inte ger det önskade resultatet.
Efter att du gjort denna analys behöver du justera tillvägagångssätten som inte gett dig det önskade resultatet för att sedan prova igen och senare mäta ett nytt resultat.

Ett annat exempel är förändringarna i affärsstrategier som också måste ingå i marknadsplanen. Detta kommer också att kräva ändring av marknadsföringsstrategier och marknadsföringsmål, som på andra sidan kräver en förändring av tillvägagångssätten som du kommer att använda.

Att ha en bra marknadsplan medför ett underhållsarbete och en ständigt pågående process.

Varför behöver man en marknadsplan?

Att försumma utvecklandet av en gedigen marknadsplan kan vara bland de största misstagen som ett företag gör.

En bra marknadsföringsplan ger dig möjligheten att: 

– Analysera din marknad för att ge dig en gedigen kunskap om ditt företags målkunder, marknadssegment, styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
– Ta beslut över hur du skall spendera din marknadsbudget utifrån fakta som du tagit reda på istället för gissningar och antaganden.
– Följa upp marknadsföringsaktiviteter och se vad som fungerat bra och vad som inte fungerat bra.
– Frigöra mer tid till att utvärdera och identifiera nya möjligheter eftersom dina marknadsaktiviteter redan är planerade och förberedda i förväg.
– Snabbt kunna ta beslut baserat på de strategier som fastställts i din plan.
– Ändra dina marknadsföringsstrategier och taktik vid rätt tidpunkt. 
– Ha koll på hur du spenderar dina marknadsföringspengar. 
– Ha koll på verklig Return Of Investment från dina marknadsföringspengar.

Implementering av din marknadsplan

Implementeringen av din plan är ett avgörande steg för resultatet.

Din marknadsplan är endast en potentiell framgångsfaktor om du har kapaciteten till att sätta den i verket.

Du måste genomföra varje steg som omfattas av din plan om du vill att dina marknadsföringsaktiviteter ska vara effektiva. Om du genomför varje aktivitet som erhållits i en marknadsföringsplan vet du vad du ska utesluta eller lägga till som nya aktiviteter till nästa år. 

Därav behöver du:
– Gör en bra analys av din målmarknad. 
– Välja de bästa tillvägagångssätten för att nå din målmarknad. 
– Skriva en bra marknadsplan. 
– Implementera aktiviteterna från din marknadsplan. 
– Kontrollera implementeringsprocessen. 
– Utvärdera samt förbättra din marknadsplan inför nästa planeringsperiod

När ska jag göra min marknadsplan?

Svaret är enkelt. Du ska göra din marknadsplan nu.
Om du följer dessa riktlinjer och tar dig tiden att verkligen göra jobbet med att skapa en marknadsplan kommer du att ha massor med värdefull information för din verksamhet. Nästa viktiga steg är att du ser till att förankra marknadsplanen med dess information inom din organisation. Detta kommer att underlätta för organisationens medarbetare att både arbeta med sina dagliga löpande arbetsuppgifter, men även ge dom en möjlighet till att tänka strategiskt för utvecklingen av er verksamhet.

Vill du har hjälp med att göra en marknadsplan?

Panang Kommunikation har genom åren hjälpt till att ta fram genomarbetade marknadsplaner till en rad olika kunder.
Kontakta oss så tar vi fram ett förslag och pris.

Senaste blogginläggen

12 feb

Trender inom marknadsföring 2024

2024 kommer med största sannolikhet bli ett spännande år. Nya teknologier, förändrade konsumentbeteenden och en ökad medvetenhet...

Läs mer
02 feb

GDPR, GA4, GTM och Consent Mode V2

Visst är det en härlig rubrik för ett blogginlägg? Den liksom lockar till läsning och drar en in i regelefterlevnadens värld. Man...

Läs mer
13 dec

Pulsfrukost hos Panang – Sökrevolutionen SGE

2024 lanserar Google det som kallas SGE, Search Generativ Experience. Med SGE ritas kartan om för både sökmotoroptimering och dig...

Läs mer
Se fler blogginlägg

Vad vill du lära dig mer om?

Den digitala verkligheten bjuder ständigt på nytt som utmanar och utvecklar både oss och ditt företag. Låt oss ta en fika och prata kommunikation!