multimediasignssuccessskypetwitterfacebookmail time-1smartphonecomputerlanguageinterfaceprofileprice-tagtimepenciltool-1learningtoolorderfilm-strip

Grafiska profiler

TIPS: VILL DU SE VAD VI FAKTISKT GJORT, KOLLA IN KUNDCASE ELLER REFERENSER

Den gemensamma styrkan i ert varumärke definieras inte enbart genom logotypen. Det är personerna i företaget och innehållet som gör ditt varumärke starkt och det måste förpackas på rätt sätt för att visa vad varumärket står för och hur starkt det är.

För att bibehålla styrkan behöver logotypen få draghjälp av en grafisk profil. Genom att troget hålla sig till den fastslagna visuella identitet som logotyp och grafisk profil utgör, stärks varumärket, både i intern kommunikation som i den externa. Att arbeta enhetligt och konsekvent i kommunikationen är a och o för att skapa igenkänning.

Grafisk profilering är ett kreativt arbete som syftar att hitta rätt känsla i de olika visuella byggstenarna, kopplat till de värden som varumärket vill förknippas med. En bra grund är att det finns en genomarbetad logotyp med de rätta associationerna på plats.

Vad består en grafisk profil av?

För att uttrycka sig enkelt kan man säga att en grafisk profil består av profiltypsnitt, profilfärger och eventuellt dekorelement. Profilfärger och dekorelement är former och färger som kompletterar logotypen i den visuella kommunikationen.

Den grafiska profilen kan även omfatta ett specifikt fotografiskt uttryck, ett så kallat bildmanér. Det innebär att vi tar fram bilder och fotografier, och även bestämmer hur de ska bildbehandlas, för att skapa rätt känsla och associationer till ert varumärke. Ofta kan bildmanéret bli en av de starkaste hörnstenarna i kommunikationen.

Profilmanualer

Många kunder uppskattar att komplettera sin grafiska profil med en profilmanual. Profilmanualen är helt enkelt en manual som berättar hur profilens olika element ska tillämpas och användas i det dagliga arbete. En utförlig manual visar också hur de inte ska användas, vilket kan vara nog så viktigt! Exempel på information som kan ingå i profilguiden är

• Logotypens olika varianter
• Logotypens användning och placering
• Typografering i byråframställt marknadsföringsmaterial
• Typografering och utseende i Office-mallar och på webben
• Profil- och dekorfärger med grafiska färgkoder
• Ev. dekorelements användning, placering och ev. varianter
• Beskrivning av ev. bildmanér med exempel
• Avbildning/skiss av några tillämpningar, som t.ex. visitkort, framsida broschyr, annons eller liknande
• Skyltar, flaggor, banderoller eller andra utomhusprodukter
• Profilprodukter, kläder och liknande
• Fordonsdekorer eller mässmaterial.

Vi hjälper er med grafisk profil

Som du märker så går det att göra ett sådant här arbete hur stort eller litet som helst. Stora företag och koncerner lägger miljoner på sina profiler och har profilmanualer tjocka som biblar. Mindre företag nöjer sig många gånger med typsnitt, dekorfärger, dekorelement och bildmanér, samt en enklare manual som de kan skicka med till tryckeriet. Oavsett omfattning har vi lång erfarenhet av den här sortens arbete. Kontakta oss så tar vi fram ett förslag och pris!

Penna, färgprover och anteckningar på ett papper med texten hitta rätt känsla.