Fortsätt till huvudinnehållet

Rottneros

Rottneros­koncernen är ett av Sveriges äldsta företag och har drygt 300 anställda. Av förnyelse­bar skogs­råvara produ­ceras fiber med speci­fika egen­skaper som efter­frågas världen över. Panang har haft det heder­värda upp­draget att förnya Rottneros logo­typ och grafiska profil.

Profil som speglar framåtriktning

Panang fick det stora förtroendet att skapa Rottneros nya logo­typ och grafiska profil. Företaget grundades redan 1887 och den senaste logo­typen hade varit före­tagets identitets­bärare i 47 år.

Den nya logo­typen och profilen speglar det framåt­riktade Rottneros som kan och vill erbjuda produkter som är smarta för planeten.

Grafiskt material

Förutom logotyp har vi tagit fram en ny devis ”Pure Possibilities”, ny grafisk profil, korre­spon­dens­material, presenta­tioner, rollups, gåvor till aktie­ägare, profil­kläder, press­meddelande, nyhets­brev med mera.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommu­nikation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!