Fortsätt till huvudinnehållet

Kundtidningar

Kundtidningar har allt­jämt en stark ställ­­ning i medie­­bruset. Att som företag ha en kund­­tidning är content marketing i sitt rätta element, där det är ni som äger informa­tions­kanalen och har full kontroll över inne­hållet.

Kundtidningen sticker ut från övrig reklam och många andra trycksaker efter­som ni redan känner mål­gruppen och kan ge läsaren en lärorik och under­hållande informa­tion. En bra kund­tidning upplevs som ärlig och saklig och stärker före­tagets varu­märke. Den skapar sam­tidigt en direkt och nära relation med en väl defini­erad målgrupp. Många företag väljer idag att växa med hjälp av kund­magasin och nyhets­brev.

Men fungerar kundtidningar?

I en värld där de digitala kanalerna tar allt mer plats och budget är det lätt att tvivla på tryck­sakernas effekt. Men just kundtidningen behåller faktiskt sin starka ställ­ning just för att den fort­farande är effektiv.

Den regelbundna kontakten med dina befint­liga kunder påverkar deras bild av ditt före­tag på ett positivt sätt. Det stärker Top of mind-måttet (vilket varu­märke som först dyker upp i minnet vid en spontan fråga) hos dina mot­tagare och gör du ett inne­håll som dina kunder har nytta av stärks bilden av ditt varu­märke som pålit­ligt och hjälp­samt.

Kund­tidningen ger dig också chansen att snabbt nå ut till din trog­naste mål­grupp med nyheter och erbjudanden.

Vi skapar effektiva kundtidningar

Panang har lång erfarenhet av att projekt­leda, formge och skapa kund­tid­ningar. Vi kan leverera allt från projekt­ledning till helhets­leverans, och med goda refe­renser från tidi­gare projekt vågar vi påstå att vi vet vad som gör en riktigt bra kund­tidning.

Intresserad av en kundtidning? Vi hjälper dig!

Låt oss ta en en kaffe och prata igenom din kommande produktion.