Fortsätt till huvudinnehållet

NKT

NKT konstruerar, till­verkar och instal­lerar kraft­kabel­lösningar för låg-, medel- och hög­spänning som möjlig­gör hållbar energi­över­föring. NKT har kontor och produktions­anlägg­ningar i 14 länder och har 4 000 anställda. Med hög­kvalitativ kraft­kabel­teknik kopplar före­taget ihop en grönare värld, bokstavligt talat.

Sponsorfilm med kraft

Tillsammans med Stratos Cinema gjorde vi en film om NKT:s sponsor­arbete med Falun-Borlänge skid­klubb. Filmens syfte var att stärka NKT både lokalt och nationellt och vi ville lyfta NKT:s och skid­klubbens gemen­samma värden som håll­bar­het och kraft.

En längre film har produ­cerats för webb, mässor, YouTube med mera. Därtill gjordes en kortare variant för sociala medier.

Sponsorfilm NKT och FalunBorlänge skidklubb

Stort och smått till mässor

Ihop med NKT har vi skapat en hel del material för mässor, hela vägen från idé till grafisk produk­tion. Både till mini­mässor och till stora. Elfack är en av de största och vikti­gaste mässorna i branschen och där ville NKT gärna sticka ut med en stor­stilad monter.

Här hade vi fokus på håll­bar­het och grön energi. Besökarna kunde bland annat tävla i att dra kabel och försöka vinna en elspark­cykel.

Mässmonter för NKT Cables
NKT mässmonter, portal
NKT mässmonter podium

Vi har blivit vana vid en hög kvalitet och service hos Panang och ni har ännu en gång visat att ni kan leverera på stora projekt. Tack för er insats så här långt och lycka till framöver!

Joachim Spencer / Marketing Specialist – Applications

Lanseringskampanj

När kabeln PEX-AL-Flex såg dagens ljus hjälpte vi NKT med en lanserings­kampanj. PEX-AL-Flex har en fler­trådig ledare på alla dimen­sioner och har en mer robust mantel än andra kablar i samma kategori. Flex­manteln gör den lätt att arbeta med trots att kabeln är rejäl och håller för det mesta. Kampanjen riktade sig till elnäts­ägare och el­installa­törer som behöver en tålig men böjbar kabel. 

För lanseringen skapade vi en film, en presen­tation med 3D samt en landnings­sida. Som för de flesta av våra projekt för NKT säker­ställer vi att materialet finns på flera språk.

Landningssida för NKTs produktlansering av kabeln Pex-AL Flex
Presentation om kabeln Pex-AL-Flex, för NKT

Storstilad presentation

När Dynamic cable lanserades så gjordes det med pompa och ståt. Själv­klart servade vi sälj­kåren med en sälj­presen­tation värdig en kraft­full produkt. Med 3D-illustra­tioner, motion graphics och slag­kraftig copy fick Dynamic cable komma ut på marknaden.

Presentation för NKTs Dynamic cable

Kampanjfilm

NKT säljer inte bara kabel utan också till­behör som gör det möjligt att arbeta med kabeln. Ett särskilt smart till­behör är produkten Qarry. Till­sammans med Stratos Cinema tog vi fram en kampanj­film för Qarry, som riktade sig till grossis­ter och el­installa­törer. Panang skapade manus, utsåg location och statister samt såg till att filmen fanns på både svenska, engelska och finska.

Film för NKT och produkten Qarry
Annonskampanj för NKT
Lanseringskampanj produkt NKT

Qarry-projektet har likt våra andra projekt vi driver tillsammans med Panang, varit ett rent nöje att bedriva med er. Det var ingen enkel uppgift vi gav er, både i förhållande till mängden material (på 4 olika språk samt film) men även en tight deadline, vilket jag visste att ni kunde hantera. Det var därför vi anlitade er för projektet, vilket jag är glad att vi gjorde.

Joachim Spencer / Marketing Specialist – Applications

Tydliga instruktioner med film

NKT tog fram en helt ny lösning för att jorda kabel. Genom att använda alumi­nium in­klädd i plast i stället för den tradi­tionella kopparen skapades en billigare kabel. Dessutom en mindre stöld­begärlig produkt med mindre risk för korrosion. 

Men eftersom lös­ningen var helt ny tog vi fram en instruk­tions­film, främst riktad till installa­törer. Den förklarar på ett enkelt och lättill­gängligt sätt vilken utrust­ning och vilka verktyg som behövs, samt hur kabeln ska hanteras. Här stod tydlig­het i främsta rummet, som alltid när det är extra viktigt att det blir rätt.

installationsguide för kabeln AX Pro

Instruktioner för amerikanska marknaden

För NKT har vi också tagit fram en folder med instruk­tioner för hur en kabel ska skalas. Den gjordes för den ameri­kanska mark­naden där det är extra viktigt med tydlig­het samt ordning och reda. I uppdraget ingick foto, copy och design och resul­tatet blev en digital produkt som medar­betarna på NKT själva kan skriva ut när de behöver den.

Webbartiklar för ett starkare varumärke

För NKT har vi levererat ett antal webbartiklar och kundcase för publicering på deras webbplats. Artiklarna bygger på intervjuer med NKT:s experter, kunder och leverantörer. Där presenteras genomförda projekt, produktnyheter och samarbeten som lyfter NKT:s expertis och erbjudande. Därtill har vi också gjort intervjuer och skapat personporträtt med NKT:s medarbetare. Porträtten är en del av den viktiga interna kommunikationen för en stor organisation med medarbetare på många olika orter. Dessutom har de en stor roll i att stärka NKT som arbetsgivarvarumärke.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!