Fortsätt till huvudinnehållet

Dalateatern

Dalateatern är Dalarnas läns­teater. Här ges kvalita­tiv scen­konst, både på hemma­scenen i Falun och på turnéer i hela Dalarna. Dala­teatern bidrar också till Dalarnas kultur­liv genom exempel­vis skol­före­ställ­ningar och stöd åt amatör­teater. Panang hjälper till med löpande kommuni­kation och har bland annat bidragit med lyckad kampanj­strategi, marknads­förings­material, rörligt, bildmaterial och press­meddelanden.

44 procent mer trafik till webbplatsen

Vi fick det roliga upp­draget att hjälpa Dala­teatern med kampanj­strategi och idé för att driva biljett­försälj­ning via deras webb­plats. Ännu roligare var att den blev väldigt lyckad. Under kampanj­perioden ökade trafiken till webb­platsen med 44 procent jämfört med samma period före­gående år. Känslan hos Dala­teatern var att kam­panjerna för de fem före­ställ­ning­arna verk­ligen har synts och gett effekt.

Ökad försäljning med paid social

Vi valde att använda paid social, det vill säga annon­sering i sociala medier, i det här fallet Facebook och Instagram. Syftet med paid social var i första hand att skapa upp­märk­sam­het och intresse (driva trafik) på ett kostnads­effektivt och försälj­nings­drivande sätt. Vi skapade rörligt annons­material och skötte sedan upp­sätt­ning, han­tering och opti­mering av dem.

Annonserna nådde 183 778 personer och av den totala trafiken till webb­platsen den här perioden kom 48,5 procent från den här kam­panjen. Vi kan också tydligt se att under kampanj­perioden ökade både organiska sök­ningar via Google och för­sälj­ningen markant. 

Marknadsföringsmaterial

Sedan flera säsonger hjälper vi Dala­teatern med att skapa olika typer av marknads­förings­material. Det kan handla om allt från form­givning av säsongs­programmet och olika före­ställ­nings­program till att skapa affischer, skylt­ning och annonser. Vi hjälper till med löpande kommuni­kation, som att ta fram bild­material, skriva nyhets­brev och press­med­delanden. Därtill har vi satt ihop den årliga verk­sam­hets­berättelsen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!