Fortsätt till huvudinnehållet
Webbplats för Hedemora kommun

Hedemora kommun

Hedemora kommun ligger i södra Dalarna och har cirka 15 500 medborgare samt 1 400 kommun­anställda. Panang sam­arbetar med kommuni­kations­avdel­ningen som stöttar de olika förvalt­ningarna i allt från snö­röjning till energi­frågor. Bland annat byggde vi kommunens nya webbplats, som tog sig till plats två på listan över Sveriges bästa kommun­webb­platser.

Lättskött webb med genomarbetad struktur

Från en rörig och svårskött webbplats…

Den gamla webbplatsen var spretig i strukturen och krånglig att admini­strera för perso­nalen. Den hade en bristande sök­funktion och var besvärlig att ändra saker på. Den behövde dess­utom bättre till­gäng­lig­het och service­centret var i stort behov av Frågor och svar på webb­platsen. Det skulle ha blivit ett omfat­tande och dyrt arbete att bygga om den, i stället satsade Hedemora kommun på att bygga en ny.

…till välstrukturerat och tillgängligt

Vi började med workshops kring struktur och prioritet. Där­efter jobbade vi med vilken visuell känsla vi ville ha. Teamet på Panang jobbade grundligt igenom struk­turen sam­tidigt som Hedemora kommuns webb­grupp formu­lerade om innehållet.

Med den gamla webbplatsen låg Hedemoras webbplats på plats 146 i Sverige i Webperfs oberoende ranking. Den nya webbplatsen tog kommunen till plats 2 med ett totalbetyg på 4,64 av 5 möjliga poäng i kategorierna Webbstandard, Tillgänglighet, Webbprestanda, samt Integritet och säkerhet.

Panang förstår vad vi som kommun behöver, vad våra medarbetare önskar och med­borgarna förväntar sig. Deras kompetens och erfaren­het i process- och projekt­ledning samt kreativa lösningar och design­idéer, blev redan i ett tidigt skede en avgörande nyckel för våra med­arbetares engage­mang – och det höll i sig hela vägen.

Jenny Eldh / Teamledare Kommunikation, Hedemora kommun
Nationaldagsfilm för Hedemora kommun
Platsmarknadsföring för Hedemora kommun

Filmproduktioner

Som upphandlad byråpartner har vi även stöttat kommunen i annan kommunikation, däribland filmprojekt.

Digitalt nationaldagsfirande

När pandemin slog till ställdes det mesta på ända. Med kort varsel ställdes kommunens traditionsenliga nationaldagsfirande in och Panang fick frågan om vi snabbt kunde skapa en nationaldagsfilm som kommunen kunde distribuera i sina kanaler för att ändå ge känslan av en upprätthållen tradition under turbulenta omständigheter.

Tillsammans med kommunikationskontoret, egna filmare och Stratos Cinema i Falun skapade vi en längre film som syftade till att spegla de olika delar som utgör Hedemora kommun. Den kompletterades med inspelade tal och uppträdanden. Vi nyttjade drönare för miljövyerna och inkluderade även riggning och förberedelser för att skapa en känsla av närvaro. Filmen redigerades också ner till en kortare version för vidare spridning i sociala medier.

Platsmarknadsföring: en film om Hedemora

Som alla kommuner i Dalarna vill Hedemora växa och locka till sig fler invånare. Man upplevde att man hade svårt att kommunicera bredden av möjligheter till jobb och fritid genom traditionell kommunikation och ville belysa det bättre genom en film. Kommunen valde ut och kontaktade näringsidkare och invånare för att visa en näringslivsbredd, vi filmade och efterbearbetade materialet till en finstämd produktion som visar överraskande sidor av Hedemora.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!