Enligt Litiums rapport Svensk B2B-handel 2017 är det e-postmarknadsföring som är den mest effektiva kanalen för marknadsföring mellan företag. Detta får också stöd av av internationella rapporter, som alla visar att undersökningar är överens om att e-postmarknadsföring fungerar bäst, såväl i tidiga som senare stadier av marknadsföringen.

I rapporter från Wpromote och Chief Marketer svarade till exempel 73 % respektive 53 % att e-postmarknadsföring är den mest framgångsrika digitala kanalen att generera leads. 63 % svarade i Wpromotes undersökning att det också genererade intäkter. 58 % angav i Chief Marketers rapport att det har högst ROI. Detta skriver Konstantin Irina om digital B2B-marknadsföring.

När det gäller Sverige så anger 59 % av de svarande i Litiums rapport att riktad e-postmarknadsföring driver trafik och konverterar kunder.

SEO och SEM på stark andraplats

Efter e-post är rapporterna eniga om att det är sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring, det vill säga SEO och SEM, som står näst högst i kurs. Dessa är viktiga främst i det tidiga stadiet av den digitala köpresan.

I Wpromotes rapport svarade 70 % att organisk sök (SEO) och 55 % att köpt sökmarknadsföring (SEM) genererar leads för B2B-affärer. När det gäller intäkter så svarade 63 % att SEO genererade sådana, jämfört med 44 % för SEM.

I Sverige är dessa siffror enligt Litiums rapport 55 % som anger att sökordsoptimering av egna hemsidan driver trafik och konverterar kunder. Google AdWords anges av 43 %, men viktigt att notera här är att man kanske även bör inkludera Bing Ads, då Bing som sökmotor ofta är förinställd på mångas jobbdatorer. Att ta reda på vilken sökmotor dina kunder använder är med andra ord en bra idé.

En hand pekar på en datorskärm med statistik över datatrafik och besökare

Många användningsområden för sociala medier

Lite längre ner i listan hittar vi delning av innehåll och annonsering i sociala medier, där hälften av respondenterna i Litiums rapport anger att delning av innehåll i social media driver trafik och konverterar kunder. Men sociala medier är inte bara en plats för att hitta kunder, utan fungerar även som en kontaktyta då många säljare uppskattar möjligheten att kontakta potentiella kunder via exempelvis Facebook och LinkedIn istället för med fysiska möten, e-post eller telefon.

Andra kanaler som nämns för B2B-marknadsföring är webbannonser, retargeting och företagets egen webbplats. Även digital kundtjänst via chatt finns med på ett hörn, där 20 % av de svarande i Litiums rapport anger att digital kundtjänst via chatt driver trafik och konverterar kunder.

Låter det krångligt? Det tycker inte vi! Vi ser gärna över marknadsföringen för ditt företag, och kan hjälpa dig med allt från att sökoptimera din hemsida till att skapa digital annonsering eller jobba med andra kanaler som hjälper dig att hitta nya kunder. Hör av dig så berättar vi mer!